โรงพยาบาลนนทเวชผู้นำด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ

โรงพยาบาลนนทเวชผู้นำด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ

Caring Bronze Award โครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2023

   นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนนทเวช ในนามตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลฯ เข้ารับรางวัลโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่เป็นผู้นำ “ด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ Caring Bronze Award” โครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2023 ฐานะที่โรงพยาบาลนนทเวชสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและผู้เอาประกันภัยที่ใช้บริการในโรงพยาบาลอย่างสูงสุด ด้วยการมอบการดูแลเมื่อเข้ารับบริการและลดระยะเวลารอรับบริการของลูกค้าเมื่อรอออกจากโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 25657ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ