โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

   คุณภัทรานิษฐ์ บุญหลง และคุณหยาดพิรุณ กิตติเกษมสุข   จนท.บริการลูกค้า  แผนกบริการลูกค้าและต่างประเทศ ในนามตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลนนทเวช เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อร่วมสดุดีและรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ แก่พสกนิกรชาวไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2566