คำบอกเล่าของคุณเพิ่มศักดิ์ กันเขตร

คำบอกเล่าของคุณเพิ่มศักดิ์ กันเขตร

  ไต...ต่อชีวิต 

     คุณเพิ่มศักดิ์ กันเขตร ผู้เข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตกับโรงพยาบาลนนทเวช ปี 2552
ก่อนเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต
     ผมรู้สึกแย่กับการใช้ชีวิตที่ไม่ปกติ อาทิตย์หนึ่งต้องมาฟอกเลือดอย่างน้อย 2-3 ครั้ง ครั้งละ 3-4 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นผมจึงใช้ชีวิตอย่างไม่ค่อยมีความสุข รับประทานอาหารไม่ค่อยได้และทำใจไว้แล้วว่าคงต้องฟอกเลือดไปเรื่อยๆ  เพราะตามที่เคยรู้มาคือการขอรับบริจาคไตนั้นยาก  กว่าจะได้รับบริจาคก็ต้องรอนาน อีกทั้งในเครือญาติไม่มีใครสามารถให้ไตได้ จนกระทั่งคุณหมอสอบถามถึงภรรยาว่ากรุ๊ปเลือดตรงกันหรือไม่จึงลองเช็คดูซึ่งเหมือนเป็นบุญของผม เพราะว่าเช็คทุกขั้นตอนก็ผ่านมาเรื่อยๆ ตัวนั้นก็ผ่าน ตัวนี้ก็ผ่าน สุดท้ายเหลือตัวหนึ่งซึ่งผมเองก็จำไม่ได้ว่าคืออะไร จำได้เพียงว่าหากตรงกันก็จะสามารถบริจาคไตให้กันได้ สุดท้ายผลก็ออกมาว่าสามารถบริจาคไตให้กันได้ โดยภรรยาของผมยินยอมบริจาคไตให้ ผมก็รู้สึกเป็นห่วงภรรยาเหมือนกันว่าจะเป็นอะไรรึเปล่า เพราะเหมือนกับว่าผมดึงภรรยามาเจ็บด้วยกันเพราะหากมีความเสี่ยงมากๆ ผมคงไม่ทำก่อนหน้าที่จะเข้าทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตผมเคยเข้ามาทำการตรวจรักษาโรคความดัน และเบาหวานมาก่อนบอกตรงๆ ว่าประทับใจมากเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ผมมาใช้บริการที่นนทเวช แต่ผมได้รับการดูแลเป็นอย่างดี มีความรู้สึกว่าทางโรงพยาบาลใส่ใจ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมตัดสินใจมาผ่าตัดปลูกถ่ายไตที่โรงพยาบาลนนทเวช
 
หลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต

   หากให้เล่าถึงความรู้สึกของผมในการผ่าตัดในช่วงนั้นตัวผมเองไม่ได้มีความกังวลใดๆ เพราะชีวิตผมเกือบจะเป็นศูนย์แล้วแต่พอฟื้นขึ้นมาก็รู้สึกเป็นห่วงภรรยามากเลยทีเดียว สุดท้ายพอทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่เข้าทางผมรู้สึกดีใจมาก และดีใจที่ได้เลือกใช้บริการของโรงพยาบาลนนทเวชเพราะทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกๆ  คนนั้นพูดได้เต็มปากเลยว่า “มากกว่าคำว่าให้บริการ” และทุกคนทำให้ผมมีกำลังใจ และหลังจากที่ได้ทำการผ่าตัดแล้วสุขภาพของผมดีขึ้น เรียกได้ว่า “เปลี่ยนไตแล้วชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมีชีวิตใหม่”  ซึ่งทุกคนก็ยังให้การดูแลผมเหมือนตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมได้เข้ามารับบริการที่นี่ เพราะฉะนั้นผมจึงค่อนข้างประทับใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวชมากตอนนี้สุขภาพผมดีเกือบ 100% แล้ว แต่ยังต้องดูแลสุขภาพและรักษาร่างกายให้ปลอดเชื้อ เพื่อดูแลไตที่ได้รับมาให้อยู่กับผมตลอดไป ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรครับ

     ดีใจที่ได้เลือกใช้บริการของโรงพยาบาลนนทเวช เพราะทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกๆ คนนั้นพูดได้เต็มปากเลยว่ามากกว่าคำว่าให้บริการ  และทุกคนทำให้ผมมีกำลังใจ และหลังจากที่ได้ทำการผ่าตัดแล้วสุขภาพของผมดีขึ้นเรียกได้ว่า " เปลี่ยนไตแล้ว ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น มีชีวิตใหม่"