ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ กายภาพบำบัด

ให้บริการครบวงจรเพื่อการประเมิน การป้องกัน และการฟื้นฟูสมรรถภาพ แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาอวัยวะในร่างกายเสื่อมสมรรถภาพการทำงาน  ให้การรักษา บรรเทาอาการเจ็บปวด และช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบไปด้วยแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด ที่มีใบประกอบวิชาชีพ รวมถึงพนักงานผู้ช่วยที่ผ่านการอบรมมีใบรับรองจากระทรวงสาธารณสุขให้บริการด้วยบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง สถานที่โปร่งโล่งสบายตา มีห้องทำการรักษาเป็นส่วนตัว ทัศนียภาพสวยงามจากมุมมองชั้นสูงสุดของโรงพยาบาล ครบครันด้วยอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดที่ปลอดภัย ทันสมัย

ทีมแพทย์

  • พญ.ชนนันท์ ชัยดรุณ

   แผนก
   - ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ กายภาพบำบัด
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - เวชศาสตร์ฟื้นฟู
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   วุฒิบัตร

   วุมิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

   - ภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง (Spine cord injury)

   - โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก (Musculoskeletal disease)

   - ฝังเข็มคลายปมพังผืดกล้ามเนื้อ (Dry needling)

   - เลเซอร์กำลังสูง (High intensity laser therapy)

   - คลื่นกระแทก (Shockwave therapy)

    

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกกายภาพบำบัดก่อนเข้ารับบริการ
   • วันอังคาร 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกกายภาพบำบัดก่อนเข้ารับบริการ
   • วันพุธ 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกกายภาพบำบัดก่อนเข้ารับบริการ
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกกายภาพบำบัดก่อนเข้ารับบริการ
   • วันเสาร์ 08:00 - 12:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกกายภาพบำบัดก่อนเข้ารับบริการ
  • พญ.นภัสกรณ์ โกมารทัต

   แผนก
   - ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ กายภาพบำบัด
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - เวชศาสตร์ฟื้นฟู
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - Neurological rehabilitation

   - Spinal cord injury and related syndrome

   - Stroke rehabilitation and dysphagia

   - Musculoskeletal rehabilitation

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกกายภาพบำบัดก่อนเข้ารับบริการ
  • พญ.รัชพร ประภวานนท์

   แผนก
   - ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ กายภาพบำบัด
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - เวชศาสตร์ฟื้นฟู
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   วุฒิบัตร

   วุมิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกกายภาพบำบัดก่อนเข้ารับบริการ
   • วันพฤหัสบดี 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกกายภาพบำบัดก่อนเข้ารับบริการ
  • พญ.ศิริลักษณ์ มานะพันธ์โสภี

   แผนก
   - ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ กายภาพบำบัด
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - เวชศาสตร์ฟื้นฟู
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกกายภาพบำบัดก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.อาทมะ วิเชียรฉาย

   แผนก
   - ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ กายภาพบำบัด
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - เวชศาสตร์ฟื้นฟู
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลรามาธิบดี

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - การตรวจเช็คกายอุปกรณ์ เช่น ขาเทียม รองเท้า พลาสติกดามข้อเท้า

   - การวิเคราะห์การเดิน

    

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันศุกร์ 08:00 - 12:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกกายภาพบำบัดก่อนเข้ารับบริการ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกกายภาพบำบัดก่อนเข้ารับบริการ
   • วันเสาร์ 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกกายภาพบำบัดก่อนเข้ารับบริการ
   • วันอาทิตย์ 08:00 - 12:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกกายภาพบำบัดก่อนเข้ารับบริการ
  • พญ.อาภารัตน์ สุริยวงศ์พงศา

   แผนก
   - ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ กายภาพบำบัด
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - เวชศาสตร์ฟื้นฟู
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุมิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

   Advance course diabetic wound care  สถาบันราชประชาสมาสัย  กรมควบคุมโรค

   Acupuncture and Moxibustion for doctors course  The Royal Thai Army Medical Department

   Clinical practice of Acupuncture and Moxibustion  Tianjin University of Traditional Chinese Medicine

   Musculoskeletal Ultrasound Rotational Hands-on Workshop  Asia Oceanian Conference of Physical and Rehabilitation Medicine 2014

   Neurological Examination of the newborn and young infant according to Vojta  International Vojta Gesellschaft e.V.

    

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   โรคออฟฟิซซินโดรม

   การฝังเข็มรักษาอาการปวด

   การฟื้นฟูภาวะกลืนลำบากในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

   การประเมินภาวะการกลืนลำบากด้วยสารรังสีเคลือบแป้ง

   การฟื้นฟูการทรงตัวในผู้ป่วยสูงอายุ

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 12:00 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกกายภาพบำบัดก่อนเข้ารับบริการ
   • วันอังคาร 12:00 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกกายภาพบำบัดก่อนเข้ารับบริการ
   • วันพุธ 12:00 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกกายภาพบำบัดก่อนเข้ารับบริการ
   • วันพฤหัสบดี 12:00 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกกายภาพบำบัดก่อนเข้ารับบริการ
   • วันศุกร์ 12:00 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกกายภาพบำบัดก่อนเข้ารับบริการ
   • วันเสาร์ 12:00 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกกายภาพบำบัดก่อนเข้ารับบริการ
   • วันอาทิตย์ 12:00 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกกายภาพบำบัดก่อนเข้ารับบริการ