การตรวจอัลตร้าซาวด์ คืออะไร

การตรวจอัลตร้าซาวด์ คืออะไร

   การตรวจอัลตร้าซาวด์ เป็นการตรวจที่ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงสะท้อนไปที่อวัยวะภายในที่ต้องการ แล้วแปลงสัญญาณออกมาเป็นภาพ โดยมาตรฐานของการตรวจอัลตร้าซาวด์โดยทั่วไปจะเป็นอัลตร้าซาวด์ 2 มิติ (2D) ซึ่งภาพที่เห็นจะเป็นภาพเคลื่อนไหวสีขาวดำ

การตรวจอัลตร้าซาวด์ 3 มิติ, 4 มิติ คืออะไร

• การอัลตร้าซาวด์ 3 มิติ

จะเห็นเป็นภาพนิ่งที่มีความตื้นลึกร่วมด้วย ทำให้ได้ภาพเสมือนจริง ช่วยให้เข้าใจภาพได้ชัดเจนขึ้น

• การอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ

จะเห็นเป็นภาพนิ่งที่มีความตื้นลึกร่วมด้วย ทำให้ได้ภาพเสมือนจริง ช่วยให้เข้าใจภาพได้ชัดเจนขึ้น

การตรวจอัลตร้าซาวด์ MFM คืออะไร

เป็นการตรวจอัลตร้าซาวด์โดยสูติแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (MFM : Maternal Fetal Medicine) จะเน้นการตรวจโครงสร้างอวัยวะของทารกในครรภ์ เพื่อดูความผิดปกติ หรือความพิการแต่กำเนิด ตลอดจนตรวจความสมบูรณ์ของรก และหลอดเลือดของทารกในกรณีครรภ์เสี่ยงสูง

การตรวจอัลตร้าซาวด์มีความแม่นยำมากเพียงใด

การตรวจอัลตร้าซาวด์มีความแม่นยำสูง แต่ก็ยังไม่สามารถตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์ได้ 100% เนื่องจากอวัยวะของทารกในครรภ์ยังพัฒนาไม่เต็มที่ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับท่าของทารก อายุครรภ์ ความชัดเจนของอวัยวะที่ทำการตรวจนั่นเอง

ช่วงอายุครรภ์ที่เหมาะสมต่อการตรวจอัลตร้าซาวด์ในสตรีตั้งครรภ์

ช่วงอายุครรภ์ที่เหมาะสมต่อการตรวจอัลตร้าซาวด์ในสตรีตั้งครรภ์
 • o ตรวจยืนยันการตั้งครรภ์ เช็คอายุครรภ์ และคะเนวันครบกำหนดคลอด
 • o วินิจฉัยครรภ์ผิดปกติได้ เช่น ตั้งครรภ์นอกมดลูก ท้องลม แท้งบุตร ครรภ์แฝด
อายุครรภ์ 11 - 13+6 สัปดาห์
 • o ตรวจโครงสร้างอวัยวะเช่น แขนขา กะโหลกศีรษะ
 • o ตรวจคัดกรองโรคดาวน์ เช่นวัดความหนาของต้นคอ (NT)
อายุครรภ์ 18 - 24 สัปดาห์
 • o ตรวจอัลตร้าซาวด์ MFM
 • o ตรวจโครงสร้างอวัยวะภายนอก เช่น แขน ขา ใบหน้า เพศ
 • o ตรวจความสมบูรณ์ของอวัยวะภายในของทารกที่สำคัญ เช่น สมอง หัวใจ ไต อวัยวะในช่องท้อง
 • o ตำแหน่งรก น้ำคร่ำ
อายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ขึ้นไป
 • o ตรวจดูการเจริญเติบโต น้ำหนักตัวของทารก
 • o ตรวจความสมบูรณ์ของรก ปริมาณน้ำคร่ำ
 • o ตรวจอัลตร้าซาวด์แบบ 4 มิติ

ขอบคุณข้อมูล พญ.พัชราภรณ์ วงศาโรจน์
สูตินรีแพทย์ เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์