ความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์

ความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์

 1. ความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์  คืออะไร?
 2.    คือ ภาวะที่สตรีตั้งครรภ์มีความดันโลหิตสูง ตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอทหรือสูงกว่า เป็นภาวะแทรกซ้อนที่่กิดขึ้นในสตรีตั้งครรภ์ 20 สัปดาห์ขึ้นไป และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของสตรีตั้งครรภ์

 3. สาเหตุเกิดจากอะไร?
 4.      เชื่อว่าเป็นผลจากการหดรัดตัวของหลอดเลือดแดง จึงเกิดมี ความดันโลหิตสูง ตามมา หากมีความรุนแรงมากขึ้น อาจมีผลทำลายเนื้อเยื่อที่สำคัญร่วมด้วย ได้แก่ ตับ, ไต, สมอง นอกจากนี้ยังมีผลทำให้เลือดที่ผ่านรกไปยังทารกลดลง ส่งผลให้ทารกได้รับออกซิเจนและสารอาหารไม่เพียงพอ
 5. สตรีตั้งครรภ์รายใดที่มีความเสี่ยงต่อภาวะนี้?
 6.      ภาวะนี้สามารถเกิดได้ในสตรีตั้งครรภ์ทุกคน โดยมีปัจจัยบางประการที่เพิ่มความเสี่ยง ได้แก่
 7. - สตรีตั้งครรภ์แรก
 8. - การตั้งครรภ์แฝด 
 9. - สตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี
 10. - มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไต โรคความดันโลหิตสูง
 11. - อ้วน 
 12. มีผลกระทบอย่างไรต่อการตั้งครรภ์?
 • ผลต่อสตรีตั้งครรภ์    :  อาจเกิดอาการชัก เลือดออกในสมอง รกลอกตัวก่อนกำหนด หากไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง อาจทำให้ภาวะของโรครุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้
 • ผลต่อทารกในครรภ์  :  เนื่องจากภาวะนี้ส่งผลให้ปริมาณเลือดที่ผ่านรกมายังทารกลดลง ดังนั้นจึงอาจทำให้ทารกโตช้าผิดปกติ หรืออาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตในครรภ์ได้
 1. ภาวะโรคความดันสูงในคนท้อง นี้มีอาการนำมาก่อนหรือไม่?
 2.      บางรายอาจมีภาวะบวมตามมือ และหน้า หรือมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนำมาก่อน อย่างไรก็ตามบางรายอาจไม่มีหรืออาการไม่แน่ชัด ดังนั้นจึงควรมาตรวจครรภ์สม่ำเสมอตามแพทย์นัด เพื่อรับการวินิจฉัยและดูแลรักษาแต่เนิ่นๆ หากเกิดภาวะดังกล่าวขึ้น
 3. อาการที่บ่งว่าสภาวะของโรครุนแรงขึ้น และต้องแจ้งให้แพทย์ทราบทันที?
 4. - ปวดศีรษะมาก
 5. - ตามัว
 6. - จุกแน่นลิ้นปี่
 7. - ปวดเกร็งท้อง เลือดออกทางช่องคลอด ซึ่งอาจเป็นอาการแสดงของรกลอกตัวก่อนกำหนด
 8. - ลูกดิ้นน้อยลง
 9. แนวทางการดูแลรักษา?
 10.      แพทย์อาจจะรับตัวไว้ในโรงพยาบาล เพื่อตรวจติดตามภาวะของโรคและสุขภาพของทารกได้อย่างใกล้ชิด หลักการรักษาภาวะนี้ขึ้นกับระดับความรุนแรงของโรคและอายุครรภ์ หากการตั้งครรภ์ครบกำหนด หรือภาวะของโรคมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้น แนวทางการรักษา คือ ยุติการตั้งครรภ์ ซึ่งบางรายอาจจำเป็นต้องผ่าตัดคลอด อย่างไรก็ตาม หากการตั้งครรภ์ยังไม่ครบกำหนดและภาวะของโรคยังสามารถควบคุมได้ อาจพิจารณาดำเนินการตั้งครรภ์ต่อไปภายใต้การดูแลของแพทย์
 11. การตรวจติดตามหลังคลอด?
 12.      ความดันโลหิตที่เพิ่มสูงขึ้นจากภาวะนี้อาจมิได้ลดลงตามปกติทันทีหลังคลอด จึงจำเป็นต้องมาตรวจติดตามวัดความดันโลหิตหลังคลอดตามแพทย์นัด โดยทั่วไปความดันโลหิตสูงจากภาวะนี้ควรกลับสู่ปกติอย่างช้าไม่เกิน 12 สัปดาห์หลังคลอด หากความดันโลหิตคงสูงอยู่นานกว่านี้ อาจถือว่าสตรีรายนี้มีความดันโลหิตสูงเรื้อรังมาก่อน ซึ่งควรได้รับการดูแลจากอายุรแพทย์ต่อไป
 13. จะเกิดซ้ำในครรภ์ถัดไปหรือไม่?
 14.      มีโอกาสเกิดซ้ำได้ในครรภ์ถัดไป และมีโอกาสที่โรคจะรุนแรงขึ้นกว่าเดิม
 15. สามารถป้องกันภาวะนี้ได้หรือไม่?
 16.      ในปัจจุบันมีงานวิจัยสนับสนุนการใช้ยาในการป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรงขณะตั้งครรภ์ซึ่งได้ผลดี ดังนั้นสตรีตั้งครรภ์ควรเข้ารับการฝากครรภ์ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้ได้รับการประเมินความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ และดูแลรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป

พญ.พัชราภรณ์ วงศาโรจน์
สูตินรีแพทย์ เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์