บัตรเครดิตเคทีซี KTC (KTC FLEXI 0%)

บัตรเครดิตเคทีซี KTC (KTC FLEXI 0%)

ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้  - 31 ธ.ค. 67
  • • แบ่งจ่าย 0% นาน 4 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD)