บัตรเครดิตเคทีซี KTC (KTC FLEXI 0%)

บัตรเครดิตเคทีซี KTC (KTC FLEXI 0%)

ระยะเวลา 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 66
  • • แบ่งจ่าย 0% นาน 4 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD)