บัตรเครดิตเคทีซี KTC (KTC FLEXI 0%)

บัตรเครดิตเคทีซี KTC (KTC FLEXI 0%)

ระยะเวลา 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
 • • แบ่งจ่าย 0% นาน 4 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD)
  • สิทธิประโยชน์เพิ่ม (1) --> ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 ( 6 เดือน )
  รับเครดิตเงินคืน
  ยอดแบ่งชำระ                                               รับเครดิตเงินคืน (บาท)
     10,000 – 29,999                                      200
     30,000 – 59,999                                      700
     60,000 – 119,999                                  1,500
    120,000 บาทขึ้นไป                                   3,200

  วิธีการรับสิทธิ์ (1) :
  **ลงทะเบียนผ่าน SMS ก่อนทำรายการ
  ---> พิมพ์ HOS เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061-384-5000

 • • สิทธิประโยชน์เพิ่ม (2) --> ตั้งแต่ 1 ม.ค.  - 31 ธ.ค.63
 • "กรณีซื้อ ""แพคเกจคลอด"" ทุกรายการ ที่มียอดตั้งแต่  30,000  บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ทั้งกรณีรูดเต็มจำนวน และกรณีแบ่งจ่าย
  รับฟรี ""ชุดถุงเก็บน้ำนมแม่ Toddler Gift Set"" มูลค่า 1,050 บาท จำนวน 1 ชุด /เซลส์สลิป"

  วิธีรับสิทธิ์    :    พิมพ์ BIR เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061-384-5000  
                          (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) โดยจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์รับของสมนาคุณ และ ทางเคทีซีเป็นผู้จัดส่งของ สมนาคุณไปยังที่อยู่ของสมาชิก
                
  **หมายเหตุ  :   จำกัดการรับสิทธิ์  จำนวน 1 สิทธิ์  ต่อ 1 ท่าน   ตลอดรายการ