ศูนย์เด็กและวัยรุ่น

การที่ลูกมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันไม่เจ็บป่วยง่าย ย่อมเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ ศูนย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลนนทเวช ให้บริการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น โดยกุมารแพทย์ประจำตลอด 24 ชม ศูนย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลนนทเวช เปิดให้บริการ ณ บริเวณ ชั้น 1 ของอาคารด้านหลัง พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่นแบบครบวงจร ด้วยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา และพยาบาลที่มีประสบการณ์ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางในการดูแลเด็กตลอด 24 ชั่วโมง ครบครันด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ยาและวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมกันนี้เรายังมีการแยกบริเวณสำหรับเด็กแรกเกิดที่มาพบแพทย์และเด็กที่มารับวัคซีน ออกจากเด็กป่วยที่มาพบแพทย์อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ปครองและผู้ป่วยเด็กได้รับบริการภายใต้มาตรฐานคุณภาพอย่างดีสูงสุด

ทีมแพทย์

  • นพ.กฤษณพงษ์ กลัดณรงค์

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:00 - 17:00
   • วันอังคาร 08:00 - 18:00
   • วันพุธ 08:00 - 17:00
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 12:00
   • วันศุกร์ 08:00 - 18:00
   • วันอาทิตย์ 10:00 - 17:00
  • นพ.กิตติ ลาภสมบัติศิริ

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 13:30 - 15:30 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 30 มิ.ย. 62
  • พญ.จิราศรี วัชรดุลย์

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ระบบทางเดินอาหารในเด็ก
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 13:30 - 16:30 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 29 มิ.ย.62
  • นพ.ฐิติชัย เชิงฉลาด

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - โรคหัวใจเด็ก
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์

   อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   EKG, Echocardiogram, Holter monitering 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 09:00 - 20:00
   • วันพฤหัสบดี 10:00 - 17:00
   • วันศุกร์ 09:00 - 18:00
   • วันอาทิตย์ 07:00 - 18:00
  • พญ.ณัฐสินี เต็งธนกิจ

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 07:00 - 16:00
   • วันพุธ 08:00 - 18:00
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00
   • วันศุกร์ 08:00 - 18:00
   • วันเสาร์ 08:00 - 17:00
  • พญ.ตวงพร สุรพงษ์พิวัฒนะ

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จิตเวช (เด็กและวัยรุ่น)
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 10:00 - 16:00
   • วันอาทิตย์ 10:00 - 16:00
  • นพ.ธัชชัย วิโรจวานิช

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
   - โรคปอด ภูมิแพ้ หอบหืด
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - การทดสอบสารก่อภูมิแพ้ทางผิวหนัง

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 13:00 - 20:00 หมายเหตุ : ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน
  • คุณนัคมน ผาสุข

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - นักแก้ไขการพูด
   การศึกษา

   พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

   วุฒิบัตร

   ป.โท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาความผิดปกติของการสื่อสารความหมาย) แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   แก้ไขการพูดเด็ก ออทิสติก, พูดไม่ชัด และ ผู้ป่วย apahsia 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 15:00 - 20:00
   • วันพฤหัสบดี 14:00 - 20:00
   • วันอาทิตย์ 08:00 - 17:00
  • คุณนิตยา ใจทัน

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ครูการศึกษาพิเศษ
   การศึกษา

   คุรุศาสตร์บัณฑิต

   วุฒิบัตร

   กิจกรรมนันทนาการ

   พลศึกษาเพื่อเด็กพิเศษ

   การปรับพฤติกรรมเด็ก

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   ปรับพฤติกรรมเด็กออทิสซึม 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 16:00 - 20:00
   • วันพฤหัสบดี 16:00 - 20:00
  • พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จิตเวช (เด็กและวัยรุ่น)
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วท.ม. กุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   อนุมัติบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   จิตบำบัดในแนวซาเทียร์

   การบำบัดด้าน Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Trauma Aid / HAP Germany

   Supervisor & Trianer ด้าน EMDR, Trauma Aid / HAP Germany

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   เทคนิคการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

   Psychotherapy

   Parenting

   Personal Growth

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 14:00 - 18:00
  • คุณพรสวรรค์ โพธิ์สว่าง

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - นักกิจกรรมบำบัด
   การศึกษา

   วิทยาศาสตร์บัณฑิต ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   Master of Special Education the Flinders University of South Australia

   วุฒิบัตร

   Cert. Rehabilitation for the Physically Handicapped Person

   Cert. Sensory Integration

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   การปรับพฤติกรรม

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันศุกร์ 17:00 - 20:00
   • วันเสาร์ 09:00 - 18:00
  • พญ.พริม สุธรรมรติ

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - พัฒนาการเด็ก
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพฤหัสบดี 07:00 - 12:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 25 ก.ค. 62
   • วันศุกร์ 07:00 - 13:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 28 มิ.ย. 62 และ 26 ก.ค. 62
   • วันเสาร์ 07:00 - 16:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 20 ก.ค. 62 (เวลา 07.00-13.00 น.)
   • วันอาทิตย์ 07:00 - 15:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 11 ส.ค. 62
  • นพ.พิเชษฐ์ เลาห์อุทัยวัฒนา

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - โรคระบบทางเดินหายใจ
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ และเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   โรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก, นอนกรนในเด็ก และเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:30 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 8 ก.ค. 62
   • วันอังคาร 09:30 - 19:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 9 ก.ค. 62
   • วันพุธ 08:00 - 16:00
   • วันพฤหัสบดี 09:30 - 19:00
   • วันศุกร์ 15:00 - 19:00
   • วันอาทิตย์ 09:30 - 16:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 7 ก.ค. 62
  • พญ.พิมแพร เพ่งพิศ

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 07:00 - 17:00
   • วันพุธ 16:00 - 20:00
   • วันเสาร์ 08:00 - 18:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 18 พ.ค. 62
   • วันอาทิตย์ 08:00 - 18:00
  • พญ.ภัคร์วิริณ ณ นคร ชนะชนม์

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันศุกร์ 17:00 - 20:00
  • พญ.ภิญญภา มุกด์จินดาภา

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
   - โรคปอด ภูมิแพ้ หอบหืด
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ 

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 17:00 - 20:00
   • วันอังคาร 16:00 - 20:00
  • พญ.ลักษณารีย์ จิรสุขประเสริฐ

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - กุมารเวชศาสตร์โรคผิวหน้ง
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:30 - 16:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 30 ก.ย. 62
   • วันอังคาร 09:30 - 18:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 1 ต.ค. 62
   • วันพุธ 09:30 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 25 ก.ย. 62 และ 2 ต.ค. 62
   • วันศุกร์ 09:30 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 27 ก.ย. 62 และ 4 ต.ค. 62
   • วันอาทิตย์ 10:00 - 16:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 29 ก.ย. 62 และ 6 ต.ค. 62
  • พญ.วนิดา ตั้งวงษ์สุจริต

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ทารกแรกเกิด
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 10:00 - 16:00
   • วันอังคาร 10:00 - 16:00
   • วันพุธ 10:00 - 16:00
   • วันพฤหัสบดี 10:00 - 16:00
   • วันเสาร์ 10:00 - 16:00
  • พญ.วรพร ตันติจัตตานนท์

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
   การศึกษา

   - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 16 ก.ค. 62 และ 3 ก.ย. 62
  • พญ.วรรณวิภา เกียรติพงษ์ถาวร

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:00 - 17:00
   • วันอังคาร 08:00 - 15:00
   • วันพุธ 08:00 - 17:00
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 15:00
   • วันศุกร์ 08:00 - 17:00
   • วันเสาร์ 08:30 - 14:00
  • คุณวิภา กาญจนถวัลย์

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - นักแก้ไขการพูด
   การศึกษา

   -

   วุฒิบัตร

   ป.โท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาความผิดปกติของการสื่อสารความหมาย) 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 17:00 - 20:00
   • วันพฤหัสบดี 17:00 - 20:00
   • วันเสาร์ 09:00 - 17:00
  • นพ.วิโรจน์ อารีย์กุล

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านกุมาเวชศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

   ผู้เชี่ยวชาญการดูแลวัยรุ่น

   การดูแลวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 18:00 - 21:00
  • นพ.วิศิษฐ์ ตู้จินดา

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - โรคปอด ภูมิแพ้ หอบหืด
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   ทำทดสอบหาสาเหตุการแพ้, ตรวจรักษาโรคภูมิแพ้, ผื่นแพ้และหอบหืด 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 10:00 - 19:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 29 ก.ค. 62 และ 5 ส.ค. 62
   • วันพุธ 10:00 - 19:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 31 ก.ค. 62 และ 7 ส.ค. 62
   • วันพฤหัสบดี 10:00 - 19:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 1 ส.ค. 62
   • วันเสาร์ 09:00 - 15:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 27 ก.ค. 62 และ 3 ส.ค. 62
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 15:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 28 ก.ค. 62 และ 4 ส.ค. 62
  • นพ.วีระกิจ หิรัญวิวัฒน์กุล

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

   Certificate of Attendance the XXVI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI 2007) in Goteborg, Sweden, 9-13 June 2007.

   Certificate of Attendance the XXVII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI 2008) in Barcelona, Spain, 7-11 June 2008

   Certificate of Attendance the 29th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI 2010) in London, United Kingdom, 5-9 June 2010

   Certificate of Attendance, The American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI) attended the live activity titled the 2012 AAAAI Annual Meeting in Orlando, FL from March 2-6, 2012.

   Certificate of Attendance participated in the 30th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Thessaloniki, Greece, May 8-12, 2012.

   Certificate of Attendance the European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 2012, 16-20 June, Geneva, Switzerland.

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 10:00 - 19:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 1 ก.ค. 62
   • วันอังคาร 10:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 2 ก.ค. 62
   • วันพุธ 10:00 - 19:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 3 ก.ค. 62
   • วันพฤหัสบดี 10:00 - 19:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 4 ก.ค. 62
   • วันศุกร์ 10:00 - 17:00
   • วันเสาร์ 12:00 - 19:00
  • พญ.ศิโรรัตน์ สุวรรณโชติ

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
   - กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - ชัก

   - โรคลมชัก

   - การอ่านคลื่นไฟฟ้าสมองทั้งเด็กเล็กและเด็กโต 

      

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 15:00 - 21:00 หมายเหตุ : ออกตรวจถึง 31 พ.ค. 61
  • คุณสมจิต รวมสุข

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - นักแก้ไขการพูด
   การศึกษา

   วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กิจกรรมบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   เด็กพูดช้า, เด็กพูดไม่ได้ 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 16:00 - 20:00
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 18:00
  • นพ.สมพงษ์ ชัยโอภานนท์

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชียวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 17:00 - 20:00
   • วันพฤหัสบดี 17:00 - 20:00
  • นพ.สาธิต กรเณศ

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - กุมารศัลยศาสตร์
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขากุมารศัลยศาสตร์

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 17:30 - 19:00
  • พญ.สิวิลักษณ์ กาญจนบัตร

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
   - ทารกแรกเกิด
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - การดูแลสุขภาพเด็กทั่วไป

   - การใส่สายสวนหลอดเลือดดำที่สะดือ 

   - การใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนปลายในทารกแรกเกิดเพื่อให้สารน้ำและยา

   - การกู้ชีพทารกแรกเกิด   

   - การดูแลทารกแรกเกิดที่เจ็บป่วย

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 08:00 - 18:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 16 ก.ค. 62
   • วันพฤหัสบดี 13:00 - 18:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 18 ก.ค. 62
   • วันศุกร์ 08:00 - 16:00
   • วันอาทิตย์ 08:00 - 16:00
  • พญ.สุธิรา ริ้วเหลือง

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จิตเวช (เด็กและวัยรุ่น)
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

       

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

       

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - โรคสมาธิสั้น 

   - โรคการเรียนรู้บกพร่อง

   - การปรับพฤติกรรมเด็ก 

   - การเลี้ยงดูเด็กตามวัยต่างๆ

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 15:00 - 20:00
  • พญ.สุปรียา แย้มสงค์

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:00 - 14:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 24 มิ.ย. 62
   • วันพุธ 08:00 - 18:00
   • วันพฤหัสบดี 13:00 - 20:00
   • วันศุกร์ 07:00 - 15:00
   • วันเสาร์ 08:00 - 16:00
  • คุณสุมาลี ขำอิน

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จิตวิทยาเด็ก
   การศึกษา

   ป. คณะคุรุศาสตร์บัณฑิต สาขาการประถมศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

   วุฒิบัตร

   ประกาศนียบัตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จิตวิทยาการให้คำปรึกษาครอบครัวและวัยรุ่น

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 17:00 - 20:00
   • วันอาทิตย์ 17:19 - 20:00
  • พญ.สุวิมล วัชรสินธุ์

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จิตเวช (เด็กและวัยรุ่น)
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น โรงพพยาบาลรามาธิบดี

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - โรคสมาธิสั้น

   - ปัญหาพฤติกรรมในเด็ก

   - ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร 

   - โรคออทิสติก และเสมือนออทิสติก

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 10:00 - 13:00
   • วันพฤหัสบดี 10:00 - 13:00
  • นพ.อภิชาติ โพธิอะ

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
   การศึกษา
   -
   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 16:30 - 19:30 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 10 ก.ค. 62
   • วันอาทิตย์ 17:00 - 21:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 7 ก.ค. 62
  • นพ.อรุณ วิทยะศุภร

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 17:00 - 21:00
   • วันศุกร์ 17:00 - 21:00
  • คุณอัครณา วันนา

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - นักกิจกรรมบำบัด
   การศึกษา

   ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต กิจกรรมบำบัด 

   วุฒิบัตร

   กระตุ้นพัฒนาการ และปรับพฤติกรรมในเด็ก

   ประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี ด้วยแบบประเมินมาตรฐาน Denver II (ภาษาไทย)

   การวัดความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี

   การฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมสุขภาพจิต

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   ฝึกทักษะการเขียนในเด็ก ออทิสติกสเปกตรัม เด็กเรียนรู้ช้า

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:00 - 20:00
   • วันอังคาร 16:00 - 20:00
   • วันพุธ 15:00 - 20:00
   • วันพฤหัสบดี 09:00 - 20:00
   • วันเสาร์ 08:00 - 20:00
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 12:00
  • พญ.อัจฉราพร เมฆศิขริน

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
   - กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ 

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

    
   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - โรคลมชัก 

    

   - ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 17:00 - 21:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 29 ก.ค. 62
   • วันพฤหัสบดี 17:00 - 21:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 25 ก.ค. 62
  • พญ.อาภาภรณ์ พึ่งยอด

   แผนก
   - ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จิตเวช (เด็กและวัยรุ่น)
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 17:00 - 20:00
   • วันเสาร์ 09:00 - 20:00

โปรโมชั่นประจำเดือน