ศูนย์กระดูกและข้อ

ให้บริการคำปรึกษา วินิจฉัย รักษา ดูแลและฟื้นฟูทุกปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ และเส้นประสาทในผู้ป่วยทุกช่วงอายุอย่างครบวงจร โดยทีมสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ อาทิ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ วิสัญญีแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และเภสัชกร ฯลฯ ที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีเพื่อการวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง อาทิเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI และเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์ม C-Arm ช่วยเพิ่มมุมมองและความชัดเจนให้มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การผ่าตัดมีความแม่นยำ และเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบ Minimally Invasive Surgery ที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีแผลผ่าตัดขนาดเล็กเจ็บน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว

ทีมแพทย์

  • นพ.กรกฎ พานิช

   แผนก
   - ศูนย์กระดูกและข้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ผ่าตัดส่องกล้องกระดูกข้อเข่า และหัวไหล่
   - เวชศาสตร์การกีฬา
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์การกีฬา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   เวชศาสตร์การออกกำลังกาย
   เวชศาสตร์การกีฬา
   ผ่าตัดส่องกล้อง

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:00 - 12:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันอังคาร 08:00 - 10:30 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันพุธ 08:00 - 12:30 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 10:30 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
  • พญ.กิตติวรรณ สุพิชญางกูร

   แผนก
   - ศูนย์กระดูกและข้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมกระดูก
   - ศัลยกรรมกระดูกมือ
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต 

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี

   - อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลเลิศสิน

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 08:00 - 11:30 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.ขจรวุฒิ ลิมวรนุสรณ์

   แผนก
   - ศูนย์กระดูกและข้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - เวชศาสตร์การกีฬา
   - ศัลยกรรมกระดูกข้อเข่า
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   อนุสาขากีฬาเวชศาสตร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:00 - 13:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันอังคาร 08:00 - 13:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันพุธ 08:00 - 18:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันพฤหัสบดี 13:30 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันศุกร์ 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันเสาร์ 11:30 - 14:30 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
  • พ.ต.อ.นพ.จิรันธนิน รัตนวารินทร์ชัย

   แผนก
   - ศูนย์กระดูกและข้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ผ่าตัดส่องกล้องกระดูกข้อเข่า และหัวไหล่
   - เวชศาสตร์การกีฬา
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ แห่งประเทศไทย

   Fellow In Sports medicine at Kyung Hee University and Samsung Medical Center, Seoul, Korea

   Fellow In Sports medicine at University of South Alabama, Mobile, Alabama, U.S.A.

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   โรคเอ็นข้อไหล่อักเสบ
   โรคเอ็นข้อไหล่ฉีกขาด+มีหินปูนกดทับเส้นเอ็น
   โรคหินปูนในข้อไหล่
   โรคเอ็นข้อเข่าฉีกขาด
   โรคผิวข้อเข่าอักเสบสึกหรอ
   โรคหมอนรองกระดูกข้อเข่าฉีกขาด
   โรคข้อเข่าและข้อไหลเสื่อม

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันเสาร์ 12:00 - 16:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.ชัชวาล ปิยะวรรณสุทธิ์

   แผนก
   - ศูนย์กระดูกและข้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

    

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

   TOA Sports medicine Workshop Arthropedic ACL Reconstruction and Meniscus repair Siriraj Hospital, Mahidol University

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   -  Discectomy
   -  Microscopic discectomy
   -  Decompressive laminectomy  + Fusion pedicular screws + (TLIF  or PLIF)
   -  Hip arthroscopy (THA)
   -  Knee arthroplasty (unicondylar arthroplasty or  total knee arthroplasty)
   -  Anterio decompression cervical fusion (ADCF)
   -  Laminoplasty (cervical spine)
   -  Trauma surgery (Eg. ORIF , CRIF )

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันอังคาร 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันพุธ 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 12:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันศุกร์ 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันอาทิตย์ 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.ชัยยันต์ รัตนกรพันธุ์

   แผนก
   - ศูนย์กระดูกและข้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมกระดูก
   - ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญอนุสาขากระดูกสันหลัง โรงพยาบาลรามาธิบดี

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 12:00 - 16:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.ฐกฤต ชมภูแสง

   แผนก
   - ศูนย์กระดูกและข้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - การผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

   ประกาศนียบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาการผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - การผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมโดยใช้คอมพิวเตอร์นำวิถี

   - การผ่าตัดแก้ไขภาวะเสื่อมสภาพของข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.ณรงค์ฤทธิ์ ติยะธะ

   แผนก
   - ศูนย์กระดูกและข้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

   Certificate In Foot and Ankle Surgery, Hospital for Special Surgery, New York, USA.

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   นิ้วเท้าแม่เท้าคด
   ข้อนิ้วหัวแม่เท้าเสื่อม
   เส้นเอ็นร้อยหวายเสื่อม
   อุ้งเท้าสูง
   เท้าแบน
   เส้นเอ็นข้อเท้าด้านนอกอักเสบ
   รองซ้ำอักเสบ
   เส้นเอ็นข้อเท้าบาดเจ็บ

   กระดูกนิ้วโป้งเท้าหัก
   กระดูกหรือเส้นเอ็นโดนนิ้วโป้งอักเสบ
   กระดูอ่อน Talus บาดเจ็บ
   ข้อกระดูกเสื่อม บริเวณ
   *กระดูกข้อเท้า
   *กระดูกใต้ข้อเท้า
   *กระดูกเท้าส่วนกลาง
   *กระดูกโคนนิ้วเท้า

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันศุกร์ 18:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.ดุล โกวิทวณิชชา

   แผนก
   - ศูนย์กระดูกและข้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมกระดูกเด็ก
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   แก้ไขความพิการแต่กำเนิด
   คอเอียง ,ความพิการแต่กำเนิดที่เกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อของลำคอ
   นิ้วเกิน
   ไม่มีนิ้วหัวแม่มือแต่กำเนิด
   นิ้วติดกันแต่กำเนิด
   นิ้วงอ
   กระดูกเรเดียลและอัลน่า ติดกันแต่กำเนิด
   กระดูกแขนสร้างไม่ครบแต่กำเนิด
   ข้อสะโพกหลุดแต่กำเนิด
   เท้าปุก
   เท้าแป
   เข่าโก่ง,เข่าฉิ่ง
   สะโพกหลุด
   ขาสั้นยาวไม่เท่ากัน
   ความพิการที่เกิดจากอุบัติเหตุไฟไหม้ หกล้ม รถล้ม รถชน ที่ทำให้ข้อสะโพกตาย หรือ เกิดความพิการ
   ความพิการที่เกิดขึ้นแสดงจากที่มีความพิการทางสมอง

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 14:00 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันอาทิตย์ 09:30 - 12:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
  • ผศ.นพ.ธงชัย สุนทราภา

   แผนก
   - ศูนย์กระดูกและข้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

   การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบเปิด

    

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   การฉีดยาเข้าโพรงเส้นประสาท, ภาวะกระดูกพรุน

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 13:00 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.ธนเนตร์ ศศิวงศ์ภักดี

   แผนก
   - ศูนย์กระดูกและข้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - เวชศาสตร์การกีฬา
   - ศัลยกรรมกระดูกข้อเข่า
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

   ประกาศนียบัตรอนุสาขาผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลรามาธิบดี

   Fellowship In hip reconstructive Surgery Carl Gustav Carus University Hospital, Dresden, Germany

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
   ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
   ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมแบบแผลเล็ก
   ผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่าและข้อสะโพก
   ผ่าตัดส่องกล้องซ่อมเส้นเอ็นไขว้ข้อเข่า
   ผ่าตัดแก้ไขภาวะแทกซ้อนหลังการเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันศุกร์ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันเสาร์ 16:30 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันอาทิตย์ 16:30 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
  • รศ.นพ.ธนพงษ์ ไวทยะวิญญู

   แผนก
   - ศูนย์กระดูกและข้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมกระดูกมือ
   การศึกษา

   ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์

   ประกาศนียบัตร การผ่าตัดส่องกล้องข้อมือและข้อศอก

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   ผ่าตัดผ่านกล้องข้อมือ, กระดูกบริเวณข้อมือ, ส่องกล้องพังผืดกดทับเส้นประสาทฝ่ามือ 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 15:00 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันศุกร์ 14:00 - 16:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.ธนา นรินทร์สรศักดิ์

   แผนก
   - ศูนย์กระดูกและข้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - เวชศาสตร์การกีฬา
   - ศัลยกรรมกระดูกข้อเข่า
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

   Certificate of Fellowship In Knee Reconstruction and Sport medicine, Clinique Du Cedre, Rouen, France

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   ผ่าตัดข้อเข่า ข้อสะโพกเทียม
   การบาดเจ็บทางกีฬา
   ผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่า
   ผ่าตัดซ่อมเอ็น
   อุบัติเหตุกระดูกเท้า ข้อเคลื่อน

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันศุกร์ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.ธนา ศิริพิสิฐศักดิ์

   แผนก
   - ศูนย์กระดูกและข้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - เนื้องอกทางออร์โธปิดิกส์
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   ประกาศนียบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเนื้องอกทางออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

    

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 16:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
  • ผศ.นพ.บรรจบ อริยะบุญศิริ

   แผนก
   - ศูนย์กระดูกและข้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - เนื้องอกทางออร์โธปิดิกส์
   - ศัลยกรรมกระดูก
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเนื้องอกทางออร์โธปิดิกส์ ศิริราชพยาบาล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 16:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันอาทิตย์ 08:00 - 11:30 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.บัณฑิต รุ่งนิ่ม

   แผนก
   - ศูนย์กระดูกและข้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ผ่าตัดส่องกล้องกระดูกข้อเข่า และหัวไหล่
   - เวชศาสตร์การกีฬา
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาออร์โธปิดิกส์ วชิรพยาบาล

   ประกาศนียบัตรสาขาเวชศาสตร์การกีฬา วชิรพยาบาล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   เอ็นไขว้หน้าฉีกขาด
   เอ็นไขว้หลังฉีกขาด
   หมอนรองเข่าฉีกขาด
   กระดูกอ่อนเข่าได้รับบาดเจ็บ
   เอ็นรอบเข่าบาดเจ็บ
   เอ็นหัวไหล่ฉีกขาด
   ไหล่หลุดซ้ำๆ
   กระดูกหัวไหล่มีการงอกกดทับเส้น
   หัวไหล่ยึดติด
   ข้อไหล่เสื่อม

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.ปรีชา บรรจงเจริญเลิศ

   แผนก
   - ศูนย์กระดูกและข้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมกระดูก
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพฤหัสบดี 16:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.ปาณินท์ เขมะประภา

   แผนก
   - ศูนย์กระดูกและข้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมกระดูก
   - ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรแพทย์ผู้มีความชำนาญสาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

   - ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมอนุสาขาการผ่าตัดกระดูกสันหลัง (Spinal Surgery) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 09:00 - 12:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.ปานนภ พยัคฆพันธ์

   แผนก
   - ศูนย์กระดูกและข้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมกระดูก
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพฤหัสบดี 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.พรพินิตย์ ทิศายุกตะ

   แผนก
   - ศูนย์กระดูกและข้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ผ่าตัดส่องกล้องกระดูกข้อเข่า และหัวไหล่
   - เวชศาสตร์การกีฬา
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   ผ่าตัดส่องกล้อง ข้อไหล่/ข้อเข่า
   เย็บซ่อมเส้นเอ็นข้อไหล่
   ซ่อมสร้างเส้นเอ็นข้อเข่า
   เย็บซ่อมหมอนรองกระดูกข้อเข่า

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 13:30 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันพฤหัสบดี 08:30 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันศุกร์ 09:00 - 13:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.พิงควรรศ คงมาลัย

   แผนก
   - ศูนย์กระดูกและข้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - เวชศาสตร์การกีฬา
   - ออร์โธปิดิกส์
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

   วุฒิบัตร

   -วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

   -ประกาศนียบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์การกีฬา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

    

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.พินิจ ศรีสุวรรณภรณ์

   แผนก
   - ศูนย์กระดูกและข้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ผ่าตัดส่องกล้องกระดูกข้อเข่า และหัวไหล่
   - เวชศาสตร์การกีฬา
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

   Fellowship In Sport medicine, Arthroscopic Surgery (Knee and Shoulder), Arthroplasty , UCLA, School of medicine, Los Angelis, California, USA.

   Fellowship In Spine Surgery, UCLA Medical Center, USA

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   เวชศาสตร์การกีฬา
   การผ่าตัดส่องกล้อง
   การเปลี่ยนข้อเทียม

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 17:00 - 19:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันพุธ 18:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันเสาร์ 08:30 - 12:30 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 13:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
  • ศ.นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์

   แผนก
   - ศูนย์กระดูกและข้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมกระดูก
   การศึกษา

   Doktor der Medizin, Freie Universitaet Berlin, Germany

   Facharzt fuer Orthopaedie, Orthopaedics, Arzte Kammer, Berlin Germany

   Sportarzt, Sport medicine, Deutsche Sportaezter Bund EV, Germany

   แพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

   วุฒิบัตร

   ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

   หนังสืออนุมัติผู้มีความรู้หรือความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา

   ว.ป.อ. สาขาการทหาร/ความมั่นคงแห่งชาติ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 09:30 - 11:30 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.รัฐวุฒิ รักษากุลเกียรติ

   แผนก
   - ศูนย์กระดูกและข้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมกระดูกมือ
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

   อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง, ศัลยกรรมกระดูกข้อเข่า 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 13:00 - 19:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.วรวีร์ ทายพงศ์ศักดิ์

   แผนก
   - ศูนย์กระดูกและข้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมกระดูกเด็ก
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาออร์โธปิดิกส์ วชิรพยาบาล 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   เท้าปุกแต่กำเนิด
   เท้าผิดรูปในเด็ก
   ข้อสะโพกหลุดในเด็ก
   ขาโก่งในเด็ก
   ภาวะนิ้วติด,นิ้วเกินในเด็ก
   สมองพิการ
   การผ่าตัดเท้าในเด็ก
   การผ่าตัดข้อสะโพกในเด็ก

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 13:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันพุธ 18:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.วิศิษฏ์ รังษิณาภรณ์

   แผนก
   - ศูนย์กระดูกและข้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ผ่าตัดส่องกล้องกระดูกข้อเข่า และหัวไหล่
   - เวชศาสตร์การกีฬา
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมกระดูก และข้อ

   Fellowship In Traumatology and Arthroscopy, University of Freiburg, Germany

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.สมกิจ อวเกียรติ

   แผนก
   - ศูนย์กระดูกและข้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมกระดูก
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.สุเมธ สุรัฐการดาวดี

   แผนก
   - ศูนย์กระดูกและข้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้มีความชำนาญสาขาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมอนุสาขาการผ่าตัดกระดูกสันหลัง (Spinal Surgery) ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   โรค
   โรคกระดูกสันหลังต่างๆ
   หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน
   กระดูกสันหลังเสื่อม กดทับเส้นประสาท
   กระดูกสันหลังเคลื่อนกดทับเส้นประสาท
   กระดูกสันหลังหักจากอุบัติเหตุ


   หัตถการ
   ผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกสันหลัง เชื่อมข้อ
   ผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก
   ผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง
   ฉีดยาระงับปวดที่รากประสาท
   ฉีดยาเข้าช่องโพรงกระดูกสันหลัง
   กระดูกหักและข้อเคลื่อนทั่วไป
   ผ่าตัดข้อสะโพกแบบแผลเล็ก ผ่าตัดข้อเข่าแบบแผลเล็ก
   ผ่าตัดนิ้วล็อคแบบไม่มีแผล

    

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันอังคาร 08:00 - 16:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันพุธ 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 16:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันศุกร์ 08:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันอาทิตย์ 13:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.สุรินทร์ นัมคณิสรณ์

   แผนก
   - ศูนย์กระดูกและข้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมกระดูก
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
   ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 14:00 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.อิทธิกร โถสุวรรณโชต

   แผนก
   - ศูนย์กระดูกและข้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

   อนุสาขาการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 13:00 - 14:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันอังคาร 11:00 - 12:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันพุธ 13:00 - 14:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันพฤหัสบดี 11:00 - 12:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันศุกร์ 13:00 - 14:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ
   • วันเสาร์ 14:30 - 16:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเข้ารับบริการ