ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม

ให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนังทั่วไป โรคเกี่ยวกับเส้นผม เล็บ และการรักษาด้วยเลเซอร์ พร้อมให้คำปรึกษาและวินิจฉัยความผิดปกติทุกชนิดที่เกิดขึ้นกับผิว ให้คำปรึกษาและดูแลรักษาด้านความงาม โดยทีมแพทย์เฉพาะด้านผิวพรรณ (Board of Dermatology) โดยคำนึงถึงมาตรฐานการรักษาและความปลอดภัยของผู้รับบริการ

ทีมแพทย์

  • พญ.กมลรัตน์ ตั้งกิจงามวงศ์

   แผนก
   - ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ตจวิทยา (ผิวหนัง)
   การศึกษา

   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วุฒิบัตร

   ว.ว. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 16:00 - 18:00 หมายเหตุ : ออกตรวจอาทิตย์เว้นอาทิตย์ หากต้องการนัดหมายแพทย์กรุณาโทรติดต่อทางศูนย์ผิวหนัง
  • พญ.กมลวรรณ พงศ์ปริตร

   แผนก
   - ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ตจวิทยา (ผิวหนัง)
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - สิว

   - ฝ้า

   - โรคผิวหนังเส้นผมและเล็บ

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันศุกร์ 09:00 - 15:00
   • วันเสาร์ 12:00 - 16:00
  • นพ.กฤษฎา ดวงอุไร

   แผนก
   - ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ตจวิทยา (ผิวหนัง)
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาตจวิทยา (ผิวหนัง) 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 15:30 - 16:30
  • นพ.จตุรงค์ นิลนัครา

   แผนก
   - ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมตกแต่ง
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ตกแต่ง

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 09:00 - 11:00 หมายเหตุ : หากต้องการนัดหมายแพทย์ กรุณาโทรติดต่อที่แผนกศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม
   • วันพฤหัสบดี 09:00 - 11:00 หมายเหตุ : หากต้องการนัดหมายแพทย์ กรุณาโทรติดต่อที่แผนกศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม
   • วันเสาร์ 13:00 - 15:00 หมายเหตุ : หากต้องการนัดหมายแพทย์ กรุณาโทรติดต่อที่แผนกศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม
  • นพ.ธีระ หิรัญเกศ

   แผนก
   - ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ตจวิทยา (ผิวหนัง)
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาตร์ครอบครัว

   Diploma in Dermatology, Institute of Dermatology, Department of Public Health, Thailand

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:00 - 12:00
   • วันอังคาร 08:00 - 12:00
   • วันพุธ 08:00 - 12:00
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 12:00
   • วันเสาร์ 08:00 - 12:00
   • วันอาทิตย์ 08:00 - 16:00
  • พญ.ปิยฉัตร โกศัลวัฒน์

   แผนก
   - ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ตจวิทยา (ผิวหนัง)
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   เภสัชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วุฒิบัตร

   Diploma in Dermatology, Institute of Dermatology, Department of Medical Services, Ministry of Public Health

   Research fellow in Dermatology 1- year certification in Derm, Harvard Medical School, Boston, USA.

   Fellowship in Dermatologic Laser Surgery, Ramathibodi Hospital, Mahidol university

   Fellowship in cutaneous and Laser Surgery, Institute of Dermatology, Department of Medical Services, Ministry of Public Health

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   Dermatologic Laser surgery

   Botox and Filler

    

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 09:00 - 12:00
  • พญ.รุจิกาญจน์ อัศวรุ่งนิรันดร์

   แผนก
   - ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ตจวิทยา (ผิวหนัง)
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาตจวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

   - ประกาศนียบัตร สาขาตจศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - โรคผิวหนังเส้นผมและเล็บ
   - หัตถการทางผิวหนัง เช่น ตัดชิ้นเนื้อผิวหนัง , กรีดหนอง , กด , เลาะซีส , สิว , สิวหิน , จี้ไฟฟ้า
   - ฉีดโบท็อกซ์และฟิลเลอร์ 
   - เลเซอร์ชนิดต่างๆ

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 12,19,26 ส.ค. 63
  • นพ.ศุภฤกษ์ กมลวัทน์

   แผนก
   - ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม
   - ศูนย์มะเร็ง
   - ศูนย์รักษ์เต้านม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมตกแต่ง
   - ศัลยกรรมเต้านม
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   วุฒิบัตริผู้มีความรู้ความชำนาญอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 09:00 - 12:00
   • วันศุกร์ 09:00 - 12:00
  • นพ.สนธยา พรึงลำภู

   แผนก
   - ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ตจวิทยา (ผิวหนัง)
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   วุฒิบัตร

   ว.ว. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา

   อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

   Certificate in Occupational and Environmental Medicine, UCSF, USA

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 18:00 - 20:00
  • นพ.สมศักดิ์ ไชยวัฒน์

   แผนก
   - ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ตจวิทยา (ผิวหนัง)
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   วุฒิบัตร

   ว.ว. สาขาตจวิทยา

   อนุมัติบัตรด้านเลเซอร์

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 17:00 - 20:00
   • วันพุธ 17:00 - 20:00
   • วันศุกร์ 12:00 - 20:00
   • วันอาทิตย์ 10:00 - 16:00
  • นพ.สุพพัต บุณยะรัตเวช

   แผนก
   - ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ตจวิทยา (ผิวหนัง)
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาตจวิทยา (ผิวหนัง) ศิริราชพยาบาล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:00 - 17:00
   • วันอังคาร 08:00 - 17:00
   • วันพุธ 08:00 - 17:00
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00
   • วันอาทิตย์ 08:00 - 17:00
  • พญ.อรศิริ เสรีรัตน์

   แผนก
   - ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ตจวิทยา (ผิวหนัง)
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต Matias H. Aznar Memorial College of Medicine Southwestern University, Philipines 

   วุฒิบัตร

   อนุมัติบัตรแพทย์สาขาตจวิทยา (ผิวหนัง) ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   อนุมัติบัตรแพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 15:00 - 17:00
  • พญ.อัจฉรา บุญถนอม

   แผนก
   - ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ตจวิทยา (ผิวหนัง)
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรสาขาโรคผิวหนัง (ตจวิทยา)

   Training :

    - One year post graduate course in Dermatogy, Stamford university, USA.

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   โรคผิวหนังจากการแพ้สัมผัส 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 17:00 - 20:00
   • วันพฤหัสบดี 17:00 - 20:00
  • พญ.อาสิรี ศรีวราพงศ์

   แผนก
   - ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ตจวิทยา (ผิวหนัง)
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   วุฒิบัตร

   ปริญญาโททางตจวิทยา (ผิวหนัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 17:00 - 20:00
  • นพ.อิสสระ ซอสุขไพบูลย์

   แผนก
   - ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ตจวิทยา (ผิวหนัง)
   การศึกษา

   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตอายุรศาสตร์โรคผิวหนัง

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา

   Diplomate Thai Board of Dermatology
    

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

   Diplomate Thai Board of Family Medicine

   Training :

    - Hand-on Laser Surgery at Ramathibodi Hospital

    - Hand-on Laser Surgery at Chulalongkorn Hospital

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:30 - 16:30
   • วันอังคาร 08:30 - 16:30
   • วันพุธ 08:30 - 16:30
   • วันพฤหัสบดี 08:30 - 16:30
   • วันศุกร์ 08:30 - 16:30
   • วันเสาร์ 08:30 - 15:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 8,29 ส.ค. 63