แผนกควบคุมน้ำหนัก

ให้การป้องกันและรักษาโรคอ้วน (Obesity Prevention And Management) รวมทั้งการประเมิน และการแก้ปัญหาทางโภชนาการ (Nutrition Assessment and Intervention) ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสมและโภชนบำบัด ศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดลดน้ำหนัก และทีมนักโภชนบำบัด ให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัยประกอบการให้แนวทางการควบคุมน้ำหนักและลดความอ้วน รวมทั้งให้คำปรึกษาในคนปกติที่ขาดสารอาหาร วิตามิน เกลือแร่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมทั้งให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่ลดน้ำหนักโดยการใส่บอลลูนในกระเพาะอาหารและการผ่าตัดกระเพาะอาหารทั้งก่อนและหลังการรักษาผ่าตัด

ทีมแพทย์

  • นพ.ธีรวุฒิ คลังเจริญชัย

   แผนก
   - แผนกควบคุมน้ำหนัก
   - ศูนย์เบาหวาน
   - ศูนย์มะเร็ง
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - โภชนบำบัด
   - อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม โรงพยาบาลรามาธิบดี                              

   - ประกาศนียบัตร สาขาโภชนบำบัด Northwestern University

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - การป้องกันและรักษาโรคอ้วน 

   - การประเมินและการแก้ไขปัญหาทางโภชนาการ

   - โรคเบาหวาน , โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเลือดสูง

   - โรคไทรอยด์

   - โรคระบบต่อมไร้ท่อ

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 12:00 หมายเหตุ : (ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1) ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่ศูนย์เบาหวานก่อนเข้ารับบริการ
  • พญ.มนัสวินี ชูเสน

   แผนก
   - แผนกควบคุมน้ำหนัก
   - ศูนย์เบาหวาน
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

    

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม, คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   อายุรศาสตร์ทั่วไป

   โรคเบาหวาน

   ไทรอยด์เป็นพิษ / ขาดฮอร์โมนไทรอยด์

   ก้อนที่ต่อมไทรอยด์หรือสงสัยมะเร็งไทรอยด์

   ความผิดปกติของต่อมหมวกไต

   ความผิดปกติของต่อมใต้สมอง

   ความดันโลหิตสูงที่เกิดจากความผิกปกติของฮอร์โมน

   โรคอ้วน

   โรคกระดูกพรุน

   การเจาะก้อนเนื้อที่ต่อมไทรอยด์

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่ศูนย์เบาหวานก่อนเข้ารับบริการ
   • วันอังคาร 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่ศูนย์เบาหวานก่อนเข้ารับบริการ
   • วันพุธ 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่ศูนย์เบาหวานก่อนเข้ารับบริการ
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 16:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่ศูนย์เบาหวานก่อนเข้ารับบริการ
   • วันอาทิตย์ 08:00 - 12:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่ศูนย์เบาหวานก่อนเข้ารับบริการ