มองทะลุ...ทุก(ข์) ปัญหาสุขภาพผู้หญิง

มองทะลุ...ทุก(ข์) ปัญหาสุขภาพผู้หญิง

การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง
แผลเล็ก I เจ็บน้อย I ฟื้นตัวเร็ว

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้หญิงเมื่อต้องได้รับการผ่าตัดทางนรีเวช เช่น การผ่าตัดมดลูก โดยมีสาเหตุจาก
  •  เนื้องอกมดลูก           
  •  เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  •  เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ
  •  ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด

​   หลากหลายความกังวลที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะกลัวเจ็บ แผลผ่าตัดจะมีขนาดใหญ่ แผลไม่สวย พักฟื้นนาน แต่ในปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการรักษา แพทย์สามารถผ่าตัดมดลูกออกได้ โดยมีรอยแผลผ่าตัดบริเวณหน้าท้องขนาดเล็กประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร การผ่าตัดแบบนี้ คือ การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง (Laparoscopic Hysterectomy)

     การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง (Laparoscopic Hysterectomy)  เป็นการผ่าตัดโดยใช้กล้องขนาดเล็กซึ่งเป็นเครื่องมือผ่าตัดชนิดพิเศษ สอดเข้าไปผ่านแผลเปิดที่หน้าท้องขนาด 0.5-1.0 เซนติเมตร ซึ่งแพทย์จะมองภาพได้ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งมีเทคโนโลยี 3 มิติ จึงมีความปลอดภัยมากขึ้นในการผ่าตัด ภายหลังการผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง คุณผู้หญิงจะมีรอยแผลขนาดเล็กๆ ประมาณ 2-3 รอย และพักฟื้นในโรงพยาบาล 24-48 ชั่วโมง เท่านั้น

     สำหรับข้อดีของการผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง เมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัดมดลูกแบบธรรมดา แน่นอนว่าแผลผ่าตัดจะมีขนาดเล็กเพียง 0.5 – 1.0 เซนติเมตร ทำให้การความเจ็บปวดจากแผลที่ผ่าตัดน้อยกว่า ใช้เวลาพักฟื้นหลังผ่าตัดไม่นาน ลดอาการแทรกซ้อนต่างๆ จากแผลผ่าตัดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น แผลอักแสบ แผลแยก แผลเป็นหนอง และที่สำคัญคุณผู้หญิงสามารถกลับสู่กิจวัตรประจำวันตามปกติได้ในระยะเวลาอันสั้น


นพ.ศุภชัย เรืองแก้วมณี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งทางนรีเวช และการผ่าตัดผ่านกล้อง 
ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และมะเร็งทางนรีเวช โรงพยาบาลนนทเวช