ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช

มะเร็งทางนรีเวช หรือมะเร็งระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี นับว่าเป็นโรคที่เมื่อเป็นแล้วส่งผลกระทบต่อคุณสุภาพสตรีในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ ครอบครัว และสังคม มะเร็งทางนรีเวชที่พบได้บ่อยที่สุด และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของสตรีไทย ได้แก่ มะเร็งปากมดลูก รองลงมาได้แก่ มะเร็งรังไข่ และมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวชโรงพยาบาลนนทเวช จึงเปิดให้บริการ เพื่อวางแผนป้องกัน ตรวจสืบค้นมะเร็งทางนรีเวชและให้การรักษาเมื่อตรวจพบรอยโรค โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรักษาโรคมะเร็งทางนรีเวช

ขอบเขตการให้บริการ ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช

     ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช (Gynecologic)  ให้บริการเพื่อวางแผนการป้องกัน ตรวจสืบค้นมะเร็งทางนรีเวช และให้การรักษาเมื่อตรวจพบรอยโรค โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรักษาทางนรีเวช ภายใต้การดูแลของทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรักษาโรคมะเร็งทางนรีเวช และพยาบาลเฉพาะทางที่ผ่านการอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดหมายแพทย์ได้ที่ Women-Centered Care

โทร 0-2596-7888 ต่อ 7901, 2401, 2402 


 

บริการเฉพาะทาง ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช... คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ