ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช

มะเร็งทางนรีเวช หรือมะเร็งระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี นับว่าเป็นโรคที่เมื่อเป็นแล้วส่งผลกระทบต่อคุณสุภาพสตรีในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ ครอบครัว และสังคม มะเร็งทางนรีเวชที่พบได้บ่อยที่สุด และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของสตรีไทย ได้แก่ มะเร็งปากมดลูก รองลงมาได้แก่ มะเร็งรังไข่ และมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวชโรงพยาบาลนนทเวช จึงเปิดให้บริการ เพื่อวางแผนป้องกัน ตรวจสืบค้นมะเร็งทางนรีเวชและให้การรักษาเมื่อตรวจพบรอยโรค โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรักษาโรคมะเร็งทางนรีเวช

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช

     มะเร็งทางนรีเวช  หรือมะเร็งระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี นับว่าเป็นโรคที่เมื่อเป็นแล้วส่งผลกระทบต่อคุณสุภาพสตรีในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ ครอบครัว และสังคม  มะเร็งทางนรีเวชที่พบได้บ่อยที่สุด และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของสตรีไทย ได้แก่  มะเร็งปากมดลูก  รองลงมา ได้แก่ มะเร็งรังไข่  และมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ศูนย์รักษามะเร็งทาง นรีเวช โรงพยาบาลนทเวช จึงเปิดให้บริการเพื่อวางแผนป้องกัน ตรวจสืบค้นมะเร็งทางนรีเวช และให้การรักษาเมื่อตรวจพบรอยโรค โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรักษาโรคมะเร็งทางนรีเวช

 ​การบริการ
 1. 1. การตรวจสุขภาพทางนรีเวช  หรือ การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งของระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
 • - ตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยใช้วิธี Liquid – Based Cytology (LBC) เช่น Thin Preb, Sure Path ซึ่งสามารถค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มได้มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีเดิมที่เคยตรวจกันมา 
 • - การตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอด (Vaginal Ultrasound) เพื่อสืบค้นรอยโรคที่ซ่อนเร้น แลสามารถค้นหาเนื้องอกมดลูก ถุงน้ำรังไข่ ช็อคโกแล็ตซีสต์ เนื้องอกรังไข่ มะเร็งรังไข่ ในระยะเริ่มแรกได้เร็วยิ่งขึ้น โอกาสในการรักษาหายจึงเพิ่มมากขึ้น
 • - การตรวจชนิดของเชื้อไวรัส HPV ที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก โดยวิธี HPV DNA  ใช้ร่วมกับการตรวจ Liquid – Based Cytology (LBC) Pap Smear ทำให้สามารถค้นหาความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก และแพทย์จะรักษาให้หายขาดได้โดยง่ายก่อนที่มะเร็งปากมดลูกจะเกิดขึ้น
  -     การส่องกล้องตรวจความผิดปกติของปากมดลูก แล้วนำเนื้อเยื่อที่ผิดปกติมาตรวจทางพยาธิวิทยา (Colposcopy) มีประโยชน์อย่างมากในการตรวจหาความผิดปกติของเนื้อเยื่อบริเวณปากมดลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่สงสัยเป็นมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรก โดยทั่วไปนิยมส่องกล้องตรวจในผู้ที่พบความผิดปกติจากการตรวจ  LBC  
4. การผ่าตัดเซลล์ที่ผิดปกติออกจากมดลูกด้วยลวดไฟฟ้า (Loop Electrosurgical Excision Procedure) หรือ LEEP เป็นการใช้ห่วงโลหะบางๆ ซึ่งมีกระแสไฟฟ้าผ่านผ่าตัดเอาเซลล์ที่ผิดปกติออกจากมดลูก
 1. 2. การตัดเนื้อปากมดลูกตรวจโดยใช้กล้องคอลโปสโคปช่วย (Colposcopic Directed Biopsy)
 2. 3. การจี้เย็น (Cryosurgery) คือการทำลายมะเร็งโดยทำให้บริเวณที่เป็นมะเร็งเย็นจนเป็นน้ำแข็ง
 3. 5. การรักษาด้วยเคมีบำบัด (Chemotherapy) คือการใช้ยาต้านมะเร็ง ซึ่งสามารถผ่านไปถึงทุกส่วนในร่างกายเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งรวมทั้งเซลล์มะเร็งที่แพร่กระจายไปในอวัยวะอื่นๆ โดยมีแผนกเคมีบำบัด ภายใต้การดูแลของทีมผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมเฉพาะทาง 
 4. 6. การผ่าตัด (Surgery) ทั้งการผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษามะเร็งนรีเวช (Laparoscopic Gynecological Cancer Surgery) และการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง (Open Gynecological Cancer Surgery)
นอกจากนี้ยังมีบริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน และช่วยลดอุบัติการณ์เกิดมะเร็งจากนรีเวช
 1. 1. ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สามารถรับคำปรึกษาจากแพทย์เพื่อรับวัคซีนได้ตั้งแต่ 9-55 ปี
  2. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thin Prep Pap Test / Pap Smear หรือร่วมกับการตรวจไวรัส HPV กลุ่มเสี่ยงสูงปีละ 1 ครั้ง เพื่อวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกได้ตั้งแต่ระยะแรก ช่วยลดอุบัติการณ์เกิดมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามได้