ขอบเขตการให้บริการ ศูนย์ผู้มีบุตรยาก

ขอบเขตการให้บริการ ศูนย์ผู้มีบุตรยาก

     ปัญหาการมีบุตรยาก  เป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของครอบครัว ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลนทเวช มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้การดูแลรักษาคู่สามีภรรยาที่มีบุตรยาก วางแผนในการมีบุตร ค้นหาสาเหตุและแก้ไขสาเหตุ  รวมถึงการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวชเพื่อตรวจวินิจฉัยหาและรักษาความผิดปกติของฝ่ายหญิง และมีเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัยเพื่อช่วยให้มีบุตรได้

บริการเฉพาะทาง ศูนย์ผู้มีบุตรยาก... คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ