ศูนย์ผู้มีบุตรยาก

ปัญหาการมีบุตรยาก เป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของครอบครัว ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากโรงพยาบาลนนทเวช มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้การดูแลรักษาคู่สามี-ภรรยาที่มีบุตรยาก วางแผนในการมีบุตร ค้นหาสาเหตุและแก้ไขสาเหตุ รวมถึงการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช เพื่อวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของฝ่ายหญิงและมีเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัยเพื่อช่วยให้สามารถมีบุตรได้
 

ขอบเขตการให้บริการ ศูนย์ผู้มีบุตรยาก

     ปัญหาการมีบุตรยาก  เป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของครอบครัว ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลนทเวช มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้การดูแลรักษาคู่สามีภรรยาที่มีบุตรยาก วางแผนในการมีบุตร ค้นหาสาเหตุและแก้ไขสาเหตุ  รวมถึงการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวชเพื่อตรวจวินิจฉัยหาและรักษาความผิดปกติของฝ่ายหญิง และมีเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัยเพื่อช่วยให้มีบุตรได้

“ยังจำความรู้สึกวันนั้นได้ดีวันที่ทราบว่าตนเองตั้งครรภ์  หลังจากที่พยายามและตระเวนรักษามากว่า 5 ปี จากการรักษาในครั้งนั้นไม่ใช่แค่เพียงการรักษาอาการทางร่างกายเท่านั้น คุณหมอยังให้กำลังให้กำลังใจให้เราสู้ต่อไปและไม่หมดหวังอีกด้วยค่ะ

และหากไม่ได้รับการรักการจากคุณหมอที่โรงพยาบาลนนทเวชในวันนั้น...วันที่ครอบครัวของตนเองเฝ้ารอ...วันที่จะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นคงไม่มีวันมาถึง

 คุณพุทธชาติ ศรีชนรัตน์ (ธุรกิจส่วนตัว)


 

บริการเฉพาะทาง ศูนย์ผู้มีบุตรยาก... คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

ภาวะการมีบุตรยากคืออะไร?... ปัจจุบันหนุ่มสาวคนเมืองมีแนวโน้มแต่งงานช้า ส่งผลถึงความพร้อมของร่างกายในการมีบุตร ทำให้ปัญหาเรื่องภาวะการมีบุตรยากเป็นเรื่องหนักอกของทั้งคู่สมรส สังคมรอบข้าง ครอบครัว ...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ