ศูนย์ฉุกเฉินหลอดเลือดสมองและหัวใจ

  • ปวดหัว เวียนหัว แขนขาอ่อนแรง ใจสั่น แน่นหน้าอก วูบ
  • 6 สัญญาณอันตรายที่คุณอาจเป็นได้ทั้งโรคหลอดเลือดสมองหรือหัวใจ หากไม่ได้รับการรักษาทันทีอาจมีอันตรายถึงชีวิต

 

ขอบเขตและการให้บริการ ศูนย์ฉุกเฉินหลอดเลือดสมองและหัวใจ

     ศูนย์ฉุกเฉินหลอดเลือดสมองและหัวใจ 24 ชั่วโมง ประกอบไปด้วยทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพด้านสมองและหัวใจทำงานร่วมกันทันทีและครอบคลุม เพื่อให้บริการด้วยโปรแกรมรักษาระบบ 3F ได้แก่ ตรวจวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟูและป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล พร้อมด้วยบริการรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง สามารถให้บริการเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นให้พ้นจากนาทีวิกฤติ โดยทีมช่วยเหลือพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบครันและทันสมัย

     ฉุกเฉินเรียกรถพยาบาล