โปรโมชั่นตรวจช่องท้อง โดยการอัลตร้าซาวด์

โปรโมชั่นตรวจช่องท้อง โดยการอัลตร้าซาวด์


ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ก.ค. 67