โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยง

แพคเกจรากฟันเทียม

การฝังรากเทียม..จะให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ มากกว่าฟันปลอม รากฟันเทียมจะทำงานร่วมกับกระดูกขากรรไกรเมื่อทั้งสองอย่างประสารกันอย่างสนิทแล้ว และจะให้เกิดการรองรับฟัน โดยฟันปลอมหรือที่ยึดฟันปลอมที่ทำงานร่วมกับรากเทียม จะไม่เลื่อนหรือลื่นออกจากจุดที่ต้องการซึ่งจะ...

โปรโมชั่นประจำเดือน