ตรวจช่องท้อง โดยการอัลตร้าซาวด์

ตรวจช่องท้อง โดยการอัลตร้าซาวด์

สุขภาพดีเริ่มได้...ที่ตัวคุณ
อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง...บอกความผิดปกติของโรคใดได้บ้าง

   ปัจจุบันปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารและตับเพิ่มมากขึ้นทั้งทางกายภาพ เช่น อาหาร อากาศ วิถีการดำเนินชีวิต และการถ่ายถอดทางพันธุกรรมที่กำลังเป็นปัญหาต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคม โรคเกี่ยวกับหลอดอาหาร, กระเพาะอาหาร, ลำไส้,  ตับ, ทางเดินน้ำดี และมะเร็งระบบทางเดินอาหารต่างๆ 

   การตรวจอวัยวะภายในช่องท้องด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound Abdomen) เป็นการตรวจโดยใช้คลื่นความถี่สูง เพื่อประเมินโครงสร้างของอวัยวะในช่องท้อง ด้วยการเคลื่อนหัวตรวจไปตามผิวหน้าท้อง โดยคลื่นเสียงจะแปรผลในลักษณะภาพไปยังจอมอนิเตอร์ เพื่อช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคต่างๆ

การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Upper Abdomen Ultrasound) บอกความผิดปกติของโรคใดได้บ้าง
 • หาความผิดปกติของถุงน้ำดี ตรวจหานิ่ว ถุงน้ำดีอักเสบ มะเร็งถุงน้ำดี เนื้องอกถุงน้ำดี 
 • หาความผิดปกติของตับ 
 • หาความผิดปกติของตับอ่อน 
 • หาความผิดปกติของม้าม 
 • หาความผิดปกติของไต ตรวจหานิ่วในเนื้อไต และท่อไต
 •  
การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Lower  Abdomen Ultrasound) บอกความผิดปกติของโรคใดได้บ้าง
 • หาความผิดปกติของ มดลูก, ต่อมลูกหมาก  ตรวจหาเนื้องอกในมดลูกและ รังไข่ ก้อนเนื้อในอุ้งเชิงกราน
 • หาความผิดปกติของไส้ติ่ง
 • ความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะ
 • ดูการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลือง

รู้เร็ว วางแผนการรักษาได้ทัน ก่อนที่โรคจะลุกลาม

ใครบ้างที่ควรตรวจ?
 • ชาย/ หญิง อายุ 50 ปี ขึ้นไป
 • ผู้ที่มีความผิดปกติ อาหารไม่ย่อย ท้องอืด จุกเสียด
 • ผู้ที่มีความผิดปกติระบบขับถ่าย
 • ผู้ที่เคยตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี แต่ไม่เคยตรวจอัลตร้าซาวด์

   ทั้งนี้ระบบทางเดินอาหารและตับ มีการทำงานที่ซับซ้อน จึงต้องการการดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ (Gastrointestinal&Liver Center) โรงพยาบาลนนทเวช พร้อมด้วยทีมอายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ระบบทางเดินอาหาร วิสัญญีแพทย์ รังสีแพทย์ และแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านเคมีบำบัด -พร้อมให้บริการตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การป้องกันโรคระบบทางเดินอาหารและตับทั้งระบบ ได้แก่ โรคเกี่ยวกับหลอดอาหาร, กระเพาะอาหาร, ลำไส้,  ตับ, ทางเดินน้ำดี และรักษามะเร็งระบบทางเดินอาหาร

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2567

@nonthavej.hospital