ตรวจช่องท้อง โดยการอัลตร้าซาวด์

ตรวจช่องท้อง โดยการอัลตร้าซาวด์

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2565