ตรวจช่องท้อง โดยการอัลตร้าซาวด์

ตรวจช่องท้อง โดยการอัลตร้าซาวด์

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2567