ตรวจช่องท้อง โดยการอัลตร้าซาวด์

ตรวจช่องท้อง โดยการอัลตร้าซาวด์

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2566