แพคเกจรากฟันเทียม

ทันตกรรมรากฟันเทียม

อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ถูกถอนฟันออกไป ผู้ที่ใส่ฟันปลอมถอดได้ หรือผู้ที่ใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่น แต่ไม่เป็นที่พอใจ รากเทียมเป็นวิวัฒนาการที่ทันสมัย ช่วยสำหรับการใส่ฟันชนิดติดแน่นใกล้เคียงธรรมชาติ

การฝังรากฟันเทียม จะให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติมากกว่าฟันปลอม
รากฟันเทียม จะทำงานร่วมกับกระดูกขากรรไกรเมื่อทั้งสองอย่างประสานกันอย่างสนิทแล้วและจะให้เกิดการรองรับฟัน โดยฟันปลอมหรือที่ยึดฟันปลอมที่ทำงานร่วมกับรากเทียมจะไม่เลื่อนหรือหลุดออกจากจุดที่ต้องการ ซึ่งจะมีประโยชน์สูงสุด การฝังรากฟันเทียมนี้ช่วยในการทำฟันปลอมบนรากเทียม จะให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติมากกว่าฟันปลอม หรือการทำฟันปลอมแบบธรรมดา

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 66

@nonthavej.hospital