การออกกำลังกาย ในผู้เป็นเบาหวาน

การออกกำลังกาย ในผู้เป็นเบาหวาน

ออกกำลังกายแล้วดีอย่างไร

1.ลดระดับความดันโลหิต และไขมันในกระแสเลือด
2.ลดน้ำตาลในกระแสเลือด รวมถึงระดับน้ำตาลสะสม
3.ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และสมอง
4.ลดความวิตกกังวล และช่วยเรื่องการนอน
5.ลดความเสี่ยงของการล้ม เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มความสามารถในการทรงตัว 
6.ช่วยควบคุมน้ำหนัก

คำแนะนำในการออกกำลังกาย

1. ควรออกกำลังกาย หลังมื้ออาหาร อย่างน้อย 1-2 ชม.
2. สวมใส่เสื้อผ้าและรองเท้าที่เหมาะสมเลี่ยงเสื้อผ้าที่รัดแน่น
3.Warm up 5-10 นาที ก่อนออกกำลังกายและ Cool down 5-10 นาที หลังออกกำลังกาย
4. เลี่ยงการออกกำลังกายในภาวะอากาศที่ร้อนจัด หรือหนาวจัดจนเกินไป
5. ควรดื่มน้ำก่อนระหว่าง และหลังการออกกำลังกายเพื่อเลี่ยงการขาดน้ำ
6. เลี่ยงการออกกำลังกายระดับที่หนักเกินไป
7. ถ้ามีอาการผิดปกติขณะออกกำลังกาย เช่น เวียนศีรษะ เหนื่อย ให้หยุดและปรึกษาแพทย์

ข้อควรระวัง

ถ้าท่านเคยมีอาการของภาวะน้ำตาลต่ำ หรือใช้ยากลุ่มอินซูลิน ควรมีการตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดเป็นระยะ ช่วงก่อน ขณะ และหลังออกกำลังกาย รวมถึงเตรียมอาหารว่างติดตัวเพื่อแก้ไขหากมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

*หากท่านมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ จากเบาหวาน เช่น โรคหัวใจ, แผลที่เท้า, เบาหวานขึ้นตา ควรปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย

(ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์)

4 วิธี ออกกำลังกายง่ายๆ ของผู้ป่วยเบาหวาน

ท่าที่ 1.หายใจเข้าออกช้าๆ 10 ครั้ง เพื่อการฝึกสมาธิและการหายใจ

ท่าที่ 2. ยืดกล้ามเนื้อสะบักและกล้ามเนื้อไหล่
   เอามือประสานกันที่ตรงกลางอก 
แล้วยืดออกไปตรงๆ พร้อมกับดัน
แขนไปให้สุด แล้วโน้มตัวไปข้างหน้า
เล็กน้อย
   หลังจากนั้นดึงแขนกลับเข้ามา นำมา
ไว้ที่ตรงกลางลำตัวระดับอก แล้วแยก
แขนออก แบะไหล่ออกมาเล็กน้อย
ปล่อยแขนทิ้งลงไป
ท่าที่ 3. การยืดและส่งเสริมการแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัว 

   ยกแขนทั้ง 2 ข้างขึ้น หายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ พร้อมทั้งหันตัวหรือบิดตัวไปทางด้านซ้ายให้สุด หลังจากนั้นหายใจออก แล้วหันมาตรงกลาง หายใจเข้าอีกครั้งหนึ่ง แล้วหันไปทางด้านขวาหายใจออกแล้วหันลำตัวมาตรงกลาง

ท่าที่ 4. ยืดกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่เพื่อป้องกันการไหล่ติด

   หายใจเข้า ยื่นมือขึ้นสูงออกไปด้านหน้า
ทำมือเหมือนหยิบสิ่งของ และ
หายใจเข้า ทำแบบเดิม
แต่หันตัวไปหยิบทาง
ด้านหลัง

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก