ประเภทห้องพัก

ห้องคู่พิเศษ

  • ค่าบริการห้องพัก1,800
  • ค่าบริการ รพ.800
  • ค่าบริการพยาบาล1,900
  • ค่าอาหาร550