แพคเกจผ่าตัดไส้เลื่อนบริเวณขาหนีบผ่านกล้อง พร้อมเสริมความแข็งแรงด้วยตาข่าย Mesh Graft

แพคเกจผ่าตัดไส้เลื่อนบริเวณขาหนีบผ่านกล้อง พร้อมเสริมความแข็งแรงด้วยตาข่าย Mesh Graft

ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565