โปรแกรมตรวจหาเชื้อไวรัส HPV DNA และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

โปรแกรมตรวจหาเชื้อไวรัส HPV DNA และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก


ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 62

    โปรโมชั่นประจำเดือน