โปรแกรมตรวจหาเชื้อไวรัส HPV DNA และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

โปรแกรมตรวจหาเชื้อไวรัส HPV DNA และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 67

มะเร็งปากมดลูก สาเหตุสำคัญเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papilloma Virus) สายพันธุ์เสี่ยงสูง ซึ่งสามารถติดต่อผ่านการสัมผัสกับเชื้อโดยตรงหรือทางเพศสัมพันธ์

โดยเชื้อไวรัสจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อหรือเซลล์ที่ปากมดลูกปกติกลายเป็นเซลล์มะเร็ง เเละอาจลุกลามไปบริเวณรอบข้าง เช่น ผนังช่องคลอด ตัวมดลูก เนื้อเยื่อข้างมดลูก ต่อมน้ำเหลืองในอุ้งเชิงกราน เป็นต้น ซึ่งมักไม่แสดงอาการในช่วงแรกเริ่ม กว่าเชื้อไวรัสจะกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกนั้นใช้เวลาค่อนข้างนาน ประมาณ 5 - 10 ปี

ใครบ้างที่เสียง?

  •  มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง 18 ปี
  •  มีระบบภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอ
  •  มีประวัติเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟิลิส หนองใน
  •  มีจำนวนการตั้งครรภ์และการคลอดลูกมากกว่า 4 ครั้ง
  •  มีคู่นอนหลายคนหรือมีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีคู่นอนหลายคน
  •  รับประทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันเป็นเวลานาน

ป้องกันก่อนเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก

  1. 1.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หาเชื้อไวรัส HPV DNA
    เป็นการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV แบบเจาะลึกระดับ DNA และสามารถค้นหาเชื้อ HPV เพื่อหาความผิดปกติของเซลล์บริเวณปากมดลูกซึ่งเป็นสาเหตุหลักได้ถึง 99% ของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก
  2. 2.ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV เพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ HPV สาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปากมดลูก

แนะนำผู้หญิงที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป อย่าละเลยการตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HPV สาเหตุที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก และหากพบความผิดปกติควรพบแพทย์ทันที เพราะรู้ทัน...ป้องกันง่ายกว่าการรักษา

@nonthavej.hospital