ศูนย์หัวใจ

 • ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ สาเหตุหัวใจเต้นผิดปกติ เช็คอาการ การรักษา ?

  หัวใจเต้นผิดจังหวะ มีสาเหตุเกิดจากอะไร? แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่ามีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ศึกษาอาการเสี่ยง และแนวทางการรักษาเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนสาเหตุของการเสียชีวิต

 • โรคหัวใจเกิดจากอะไร สาเหตุ อาการ การวินิจฉัยและแนวทางการรักษา

    สารบัญ โรคหัวใจเกิดจากอะไร สาเหตุ อาการ วิธีรักษา ? สาเหตุของโรคหัวใจ ? โรคหัวใจขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงต่อไปนี้ ? ทราบได้อย่างไรว่าระดับไขมันในเลือด...
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ รักษาหายไหม ?

  จากการรายงานสถิติขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี 2563 พบว่า “กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด”  คือสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของทั่วโลก สำหรับประเทศไทยจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 ...
 • โรคหัวใจ คืออะไร ?

     โรคหัวใจนั้นมีความหมายกว้างอาจเป็นได้หลายอย่าง เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคกล้ามเนื้อหัวใจ, โรคหัวใจ, โรคไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นต้น แต่ในความหมายคนทั่วไป มักจะหมายถึงโรคหลอดเลือดหัวใจ...
 • โรคหัวใจขาดเลือดภัยเงียบใกล้ตัว

     โรคหัวใจ คือสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประชากรที่เป็นผู้ใหญ่ โดยสถิติจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า กลุ่ม "โรคหัวใจ" และหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนทั่วโลก หรื...
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ รักษาได้...ไม่ต้องผ่าตัด

  มีวิธีการรักษาอย่างไร ติดตามได้ในคลิปนี้

  ❤️ เพราะโรคหัวใจเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย

  ❤️ ตรวจเช็คสุขภาพหัวใจเป็นประจำปีละครั้ง เพื่อค้นหาและป้องกันอย่างทันท่วงที

 • อาหารสำหรับ ผู้มีความดันโลหิตสูง

  อาหารสำหรับผู้มีความดันโลหิตสูง การเลือกอาหารที่เหมาะสม ช่วยในการควบคุมความดันโลหิตได้เนื่องจากสารอาหารหลายชนิดมีผลต่อการควบคุมความดันโลหิต

 • ความดันโลหิตสูง

    สูงเล็กน้อย       สูงปานกลาง       สูงปานกลาง   
  140 - 159 (mm/Hg)
     90 - 99 (mm/Hg)
  160 - 179 (mm/Hg)
  100 - 109 (mm/Hg)
  มากกว่า 180 (mm/Hg)
  มากกว่า 110 (mm/Hg)