แพคเกจผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง

แพคเกจผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง

ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2565