วัคซีนป้องกัน โรคปอดอักเสบ

วัคซีนป้องกัน โรคปอดอักเสบ


ด้วยความปรารถนาดีจาก

      


นพ.วีระกิจ หิรัญวิวัฒน์กุล
กุมารแพทย์ประจำศูนย์เด็กและวัยรุ่น
(Children and Teens Center)
โรงพยาบาลนนทเวช

March 27, 2017