ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

  • ล้วงลึก..แต่ไม่ลับ กับปัญหาสุขภาพชาย

    หลายคนบอกว่าอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง แต่ไม่เคยสังเกตอาการที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตนเอง หรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่คอยทำร้ายสุขภาพของตนเองเลย นพ.ทวีพงษ์ เหลืองอ่อน ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาว...
  • เช็คอาการส่อเค้า.. โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

      ความสำคัญ    ระบบทางเดินปัสสาวะ จะประกอบด้วยไตทั้ง 2 ข้าง ต่อลงมาสู่ท่อไตจะเป็นกระเพาะปัสสาวะระบบทางเดินปัสสาวะ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนบนและส่วนล่าง ส่วนบนจะประกอบด้วยไตและ...