แพคเกจตัดชิ้นเนื้อที่เต้านมด้วยเครื่อง (VABB)

แพคเกจตัดชิ้นเนื้อที่เต้านมด้วยเครื่อง (VABB)

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 66