แพคเกจตัดชิ้นเนื้อที่เต้านมด้วยเครื่อง (VABB)

แพคเกจตัดชิ้นเนื้อที่เต้านมด้วยเครื่อง (VABB)

ตั้งแต่วันที่ 4  ม.ค. - 31 มี.ค. 65