แพคเกจผ่าตัดติ่งเนื้อในถุงน้ำดี ผ่านกล้อง

แพคเกจผ่าตัดติ่งเนื้อในถุงน้ำดี ผ่านกล้อง


ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 63