เบาหวาน รู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน

เบาหวาน รู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน

   โรงพยาบาลนนทเวช จัดกิจกรรมวันเบาหวาน เพื่อร่วมรณรงค์เนื่องใน "วันเบาหวานโลก" ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี โดยได้รับเกียรติจากคุณนิตยา ชื่นศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาดร่วมเปิดงาน

พร้อมร่วมฟังเสวนาความรู้สุขภาพจาก

  • นพ.เรย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ/หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด หัวข้อ โรคหัวใจและหลอดเลือด...สัญญาณอันตรายใกล้ตัว
  • นพ.ศวัสพล คูณชัยพานิชย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์ หัวข้อ ทำไมผู้ป่วยเบาหวาน...ต้องตรวจสุขภาพประจำปี
  • นพ.สิทธิ ตั้งกิจวงศ์ไพศาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน จักษุวิทยา/กระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา หัวข้อ ต้อกระจก...รู้ทันก่อนสาย ภายใต้แนวความคิด

“เบาหวาน รู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน” ณ ห้องประชุมนนทเวช ชั้น 6 โรงพยาบาลนนทเวช เมื่อวันเสาร์ที่ 11พฤศจิกายน 2566