แพคเกจตัดชิ้นเนื้อที่เต้านมด้วยเครื่อง (VABB)

แพคเกจตัดชิ้นเนื้อที่เต้านมด้วยเครื่อง (VABB)

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 67