ศูนย์โรคความผิดปกติการหลับ

การนอนหลับ เป็นภาวะที่มีความสำคัญต่อร่างกาย การนอนหลับผิดปกติเป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในแง่ปริมาณการนอนหรือคุณภาพการนอนที่เปลี่ยนแปลง เช่น ภาวะนอนไม่หลับ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกลั้น ภาวะง่วงนอนผิดปกติเป็นต้น สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อร่างกาย จิตใจและคุณภาพชีวิต เช่น ภาวะความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ภาวะซึมเศร้าหรือการเปลี่ยนแปลงของความคิด ความจำ และการตัดสินใจเป็นต้น

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์โรคความผิดปกติการหลับ

การบริการ
การวินิจฉัยและเครื่องมือ

ศูนย์โรคความผิดปกติการหลับ (Sleep Disorders Center) ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การนอนหลับ

  •  นพ.สิริชัย กิตติชาญธีระ
  •  พญ.กัลยา ปัญจพรผล
  •  ศ.นพ.ประพาฬ ยงใจยุทธ
  •  พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์

สถานที่
ศูนย์สมองและระบบประสาท ชั้น 1
แผนกอายุรกรรม ชั้น 4


สาระน่ารู้

ผู้เรียบเรียง:  นายแพทย์ สิริชัย กิตติชาญธีระ 
แพทย์ศูนย์โรคผิดปกติการหลับ/ประสาทแพทย์ 
ศูนย์สมองและระบบประสาท
โทร.0-2596-7888  แพคเกจและโปรแกรมตรวจ ศูนย์ตรวจการนอนหลับ