ศูนย์โรคความผิดปกติการหลับ

การนอนหลับ เป็นภาวะที่มีความสำคัญต่อร่างกาย การนอนหลับผิดปกติเป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในแง่ปริมาณการนอนหรือคุณภาพการนอนที่เปลี่ยนแปลง เช่น ภาวะนอนไม่หลับ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกลั้น ภาวะง่วงนอนผิดปกติเป็นต้น สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อร่างกาย จิตใจและคุณภาพชีวิต เช่น ภาวะความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ภาวะซึมเศร้าหรือการเปลี่ยนแปลงของความคิด ความจำ และการตัดสินใจเป็นต้น

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์โรคความผิดปกติการหลับ

การบริการ
 • ให้คำปรึกษาการวินิจฉัยและการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการนอนหลับในผู้ใหญ่ (อายุ> 15 ปี)
 •  ภาวะนอนกรน,หยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (Obstructive sleep apnea) 
 •  ภาวะนอนไม่หลับ (Insomnia) 
 •  ภาวะนาฬิกาชีวิตแปรปรวน (Circadian Rhythm Sleep-Wake disorders)
 •  ภาวะนอนละเมอ(Parasomnia)
 •  ภาวะนอนกัดฟัน (Sleep related bruxism)
 •  ภาวะการเคลื่อนไหวและพฤติกรรมผิดปกติขณะหลับ
 •  ภาวะนอนขากระตุก (Periodic leg movements during sleep)
 •  ภาวะขาอยู่ไม่สุขขณะหลับ (Restless legs syndrome)
 •  ภาวะง่วงนอนมากในช่วงกลางวัน (Excessive daytime sleepiness) 
 •  ภาวะลมหลับ (Narcolepsy)
การวินิจฉัยและเครื่องมือ

ศูนย์โรคความผิดปกติการหลับ (Sleep Disorders Center) ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การนอนหลับ

 •  นพ.สิริชัย กิตติชาญธีระ
 •  พญ.กัลยา ปัญจพรผล
 •  ศ.นพ.ประพาฬ ยงใจยุทธ
 •  พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์

สถานที่
ศูนย์สมองและระบบประสาท ชั้น 1
แผนกอายุรกรรม ชั้น 4


สาระน่ารู้ คลิ๊ก...

เรียบเรียง:  นายแพทย์ สิริชัย กิตติชาญธีระ 
แพทย์ศูนย์โรคผิดปกติการหลับ/ประสาทแพทย์ 
ศูนย์สมองและระบบประสาท
โทร.0-2596-7888


 แพคเกจและโปรแกรมตรวจ ศูนย์ตรวจการนอนหลับ