ศูนย์โรคความผิดปกติการหลับ

ศูนย์โรคความผิดปกติการหลับ

 • การนอนหลับกับโรคทางสมองในผู้สูงอายุ

  การนอนหลับกับโรคทางสมองในผู้สูงอายุ การนอนหลับที่ดีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้อย่างไร โรคทางสมองและระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับในผู้สูงอายุมีอะไรบ้าง มีวิธีการรักษาอย่างไร

 • เสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับ? เช็คอาการ อ่านแนวทางการรักษา

  ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ความผิดปกติที่พบได้ในผู้ที่มีปัญหานอนกรน จำเป็นจะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ผู้มีอาการสามารถวินิจฉัยผ่านการทำ Sleep Test คลิกอ่านต่อ!

 • นอนกรนอันตรายหรือไม่? เสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้

    การนอนกรนเกิดจากอะไร ?  นอนกรน เกิดจากขณะที่เรานอนหลับ ร่างกายจะมีการผ่อนคลายลง ดังนั้นทางเดินหายใจส่วนต้นซึ่งประกอบด้วยจมูก เพดานอ่อน ลิ้นไก่  ทอน...
 • นอนกรนอันตรายไหม อาการและแนวทางการรักษา ?

     การนอนกรนคงไม่เป็นอันตรายหากไม่ได้มีภาวะหายใจแผ่วหรือหยุดหายใจ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ขณะหลับกับผู้ที่มีปัญหานอนกรน กลไกดังกล่าวเกิดจากการตีบแคบของระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ซึ่งเป็นมากขณะหล...
 • เช็คสัญญาณเตือน...ก่อนสาย!!! โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea)

  การนอนหลับแบบไหนเข้าข่ายผิดปกติ ! นอนกรนเสียงดัง, หยุดหายใจขณะหลับ, สะดุ้งเฮือกระหว่างนอนนอนหลับไม่สนิทตื่นมาแล้วไม่สดชื่น, มึนศีรษะช่วงเช้าอาการเพลียหรือง่วงช่วงกลางวันนอนละเมอนอนกัดฟันง่วงนอนกลางวันมากร่วมกับสงสัยภาวะลมหลับ

 • ภาวะง่วงนอนมากกลางวัน (excessive daytime sleepiness)

     ภาวะง่วงนอนมากผิดปกติกลางวัน เป็นภาวะที่สูญเสียความสามารถในการตื่นหรือตื่นตัวในช่วงที่ควร ตื่นกลางวัน เกิดภาวะต้องการหลับหรือผลอยหลับหรือมีแนวโน้มที่จะหลับในช่วงที่ทำกิจกรรมต่างๆ ในระยะเว...
 • โรคนอนไม่หลับ (insomnia)

     โรคนอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบได้ทุกวัย ทุกอายุ เกิดขึ้นได้บ่อยตามข้อมูลการศึกษาพบได้ถึง ร้อยละ30-35 ของผู้ใหญ่ พบภาวะดังกล่าวได้บ่อยในวัยผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยที่มีปัญหาเจ็บป่วยทางร่างกายหรือจ...
 • โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (OSA)

     ภาวะนอนกรน  ที่เกิดจากภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น(obstructive sleep apnea) เป็นภาวะที่ระบบทางเดินหายใจส่วนต้นมีการตีบแคบลงซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากกายวิภาคของกล้ามเนื้อในช่องคอ ,...
 • โรคความผิดปกติการหลับ

     ปัญหาการนอนหลับเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วมักมีผลกระทบต่อสุขภาพกาย,จิตใจ,การใช้ชีวิตประจำวัน,คุณภาพชีวิตและการทำงาน ปัญหาการนอนหลับเกิดได้จากคุณภาพการนอนผิดปกต...
 • ชั่วโมงการนอนที่เหมาะสม

     จำนวนชั่วโมงการนอนในแต่คนมีความหลากหลายแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัยและปัจจัยในแต่ละบุคคล ระยะเวลาการนอนที่เหมาะสมคือระยะเวลาการนอนที่นอนแล้วตื่นมาสดชื่นกระปรี้กระเปร่า บางคนอาจจะ 10 ชม บางค...
 • กลไกควบคุมการนอนหลับและวงจรการหลับ

     การนอนหลับในภาวะปกติถูกควบคุมด้วยกลไกสองระบบ คือ Process C (Circadian process) และ Process S (Homeostasis process) โดยที่  process c หรือ circadian process เป็นระบบนาฬิกาชีวิต (circa...
 • การนอนหลับคืออะไร

     การนอนหลับเป็นสภาวะธรรมชาติที่ร่างกายมีการลดลงของการรู้ตัว,การรับรู้จากภายนอก หรือสิ่งกระตุ้น,การเคลื่อนไหวแต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถกลับมาตื่นรู้ตัวได้ง่าย พฤติกรรมดังกล...
 • ภาวะนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ

  ศูนย์ตรวจการนอนหลับ ทุกนาทีขณะนอนหลับ อาจเกิดภาวะ "หยุดหายใจ" Sleep Apnea The Hidden Danger      ศูนย์ตรวจการนอนหลับ โรงพยาบาลนนทเวช เป็นศูนย์การตรวจวินิจฉัยและรัก...