แบบประเมินความเสี่ยง

แบบประเมินความเสี่ยง

 • แบบทดสอบความเสี่ยงของการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น(OSA)

  ภาวะนอนกรนที่เกิดจากภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (obstructive sleep apnea) เป็นภาวะที่พบได้บ่อย ซึ่งทำให้ให้เกิดอาการผิดปกติ เช่น หยุดหายใจขณะหลับ, หายใจเฮือก,หลับไม่สนิท, ปัสสาวะบ่อยกลางคืน, ปวดศีรษะตอนเช้า, ง่วงนอนกลางวัน เป็นต้น

 • แบบประเมินความเสี่ยง โรคทางจอประสาทตา

  คุณทราบหรือไม่ ? รายงานทางการแพทย์ระบุ โรคจอประสาทตาเสื่อมมีแนวโน้มสูงขึ้น อันตรายถึงขั้นที่จะนำไปสู่ภาวะ ตาบอด แบบถาวร!!! Q : จอประสาทตาคืออะไร A : ถ้าหากเปรียบเทียบดวงตากับกล้องถ่ายรูปจอประสาทตาจะเทียบได้กับฟิล์มของกล้องซึ่งถ้าฟิล์มเกิดความเสียหาย ภาพที่ถ่ายจากกล้องก็จะมีคุณภาพไม่ดี

 • แบบประเมินความเสี่ยง โรคข้อเข้าเสื่อม

  โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่เกิดจากการที่กระดูกอ่อนผิวข้อต่อของเข่าสึกกร่อนและถูกทำลายลง จากการใช้งานมาเป็นเวลานานหรืออาการเสื่อมตามสภาพ

 • แบบประเมินความเสี่ยง โรคมะเร็งตับ

  มะเร็งตับ ภัยเงียบ..ใกล้ตัวคุณ สาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดของคนไทย พบมากเป็นอันดับ 1 ในผู้ชาย และพบเป็นอันดับ 3 ในผู้หญิง (ข้อมูลจาก : สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์)

 • แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ

  โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 2 ของคนไทย รองจากโรคมะเร็ง สถิติจากกระทรวงสาธารณสุข ยังบ่งชี้ด้วยว่า ในช่วงระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดกว่า 3 หมื่นคน คิดเป็นเฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ 4 คน และมีแนวโน้มการเสียชีวิตด้วยโรคนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ