ศูนย์รักษ์เต้านม

ศูนย์รักษ์เต้านม

 • เช็กให้ไว! คลำพบก้อนแบบไหนเสี่ยง “มะเร็งเต้านม”

  มะเร็งเต้านมเกิดจากอะไร มะเร็งเต้านม เกิดจากการแบ่งตัวผิดปกติของเซลล์ที่อยู่ในท่อน้ำนมหรือต่อมน้ำนม จนกลายเป็นก้อนเนื้อร้ายที่ลุกลามและกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ในร่างกาย สังเกตได้ว่าจะมีก้อนที่เ...
 • สัญญาณเตือน “มะเร็งเต้านม” ระยะแรกเป็นอย่างไร?

  มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิงไทยและที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้หญิงทั่วโลกมากเป็นอันดับ 1 ถือเป็นภัยเงียบภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามเพราะในระยะเริ่มต้นมักไม่แสดงอาการและไม่มีสัญญาณเต...
 • เช็ค 7 สัญญาณเตือน! เสี่ยงมะเร็งเต้านม

     เมื่อตรวจเต้านมด้วยตัวเอง หลายคนอาจเกิดความวิตกกังวลว่าอาการเจ็บแบบนี้เสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมมั้ย แบบไหนผิดปกติ ก้อนที่คลำเจอจะเป็นอันตรายมากน้อยแค่ไหน เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้จาก 7 อ...
 • เทคโนโลยีการผ่าตัดก้อนเนื้อในเต้านม

     ก้อนเนื้อในเต้านมเป็นปัญหาที่พบบ่อยสำหรับคนไข้ที่เข้ามาปรึกษาแพทย์เพราะกังวลว่าก้อนนี้จะอันตราย หรือกลายเป็นมะเร็งในอนาคตหรือไม่    เริ่มต้นจากการตรวจร่างกายโดยแพทย์ และตรวจเ...
 • การรักษา “มะเร็งเต้านม” ?

     “มะเร็งเต้านม” เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้หญิงทั่วโลก ถือเป็นภัยเงียบภัยร้ายใกล้ตัวที่น่ากลัวและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้หญิงไทยมากเป็นอันดับ 1 เนื่องจากไม่มีสั...
 • การตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast self-examination)

     มะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้หญิงทั่วโลก และเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิงไทย  แต่เนื่องจากปัจจุบันผู้หญิงยุคใหม่มีความตื่นตัวในการตรวจสุขภาพมากขึ้น ทำให้เราสามา...
 • ผลการตรวจแมมโมแกรม บอกได้ว่าเสี่ยง “มะเร็งเต้านม” ในระดับไหน

     มะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้หญิงทั่วโลกและเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในผู้หญิงไทย แต่เนื่องจากปัจจุบันผู้หญิงยุคใหม่มีความตื่นตัวในการตรวจสุขภาพมากขึ้น และมีการพัฒนา...
 • มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รีบรักษา หายขาดได้

       มะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของผู้หญิงทั่วโลก และเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิงไทย  แต่เนื่องจากปัจจุบันผู้หญิงยุคใหม่มีความตื่นตัวในการตรวจสุขภาพมากขึ้น ทำให้เ...
 • ผ่าตัดเสริมเต้านมใหม่...เทคนิคเพิ่มความมั่นใจให้ผู้เป็นมะเร็งเต้านม

       มะเร็งเต้านม จัดว่าเป็นมะเร็งที่พบบ่อยอันดับ 1 ของผู้หญิงไทยและเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ  ของผู้หญิงทั่วโลก ในปัจจุบันมีการตื่นตัวในการตรวจสุขภาพมากขึ้น ทำให้เราพบมะเร็งเต้าน...