แพคเกจผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (ฉีดยาชา)

แพคเกจผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (ฉีดยาชา)

ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 30 มิ.ย. 67