แพคเกจผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (ฉีดยาชา)

แพคเกจผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (ฉีดยาชา)

ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 66