คลอดแบบเหมาจ่าย

ศูนย์ครรภ์คุณภาพ โรงพยาบาลนนทเวช

ดูแลความพร้อมของสตรีตั้งแต่ตั้งครรภ์จนมีบุตร

   โรงพยาบาลนนทเวช ปรารถนาให้ผู้หญิงทุกคนเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ ด้วยความพร้อมให้บริการครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์พร้อมด้วยทีมกุมารแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลที่ผ่านการอบรมพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมง ด้วยแผนก NICU ทารกแรกเกิด พร้อมแพทย์ Newborn ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ อาทิ เครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ (4D) ตรวจดูการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์ รวมทั้งห้องตรวจ ห้องผ่าตัด และห้องคลอดที่ทันสมัย

ก่อนตั้งครรภ์
 •  วางแผนการตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน เตรียมพร้อมก่อนแต่งงานและมีบุตร
 •  ให้คำแนะนำและรักษาภาวะมีบุตรยาก รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์ครรภ์คุณภาพ โรงพยาบาลนนทเวช
ระหว่างตั้งครรภ์
 •  ดูแลการฝากครรภ์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้นม การเตรียมตัวสำหรับการเป็นคุณแม่ รวมถึงการควบคุมกำเนิดวิธีต่างๆ หลังคลอดบุตร
 •  จัดอบรมหลักสูตรการเตรียมตัวก่อนคลอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 •  ตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมเพื่อหาโรคและความผิดปกติของทารก รวมถึงตรวจความเสี่ยงระหว่างการตั้งครรภ์ และให้การดูแลการตั้งครรภ์ของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง
 •  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการคลอด
การคลอดบุตร
 •  ให้บริการคลอดบุตรที่ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 •  ดูแลการคลอดของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง
หลังคลอด
 •  ดูแลให้คุณแม่ฟื้นตัวหลังตั้งครรภ์อย่างรวดเร็ว
 •  แนะนำทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อเป็นคุณแม่คุณภาพ
 •  เตรียมพร้อมในการเลี้ยงดูทารกหรือแก้ปัญหา
 •  ส่งเสริมให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน ด้วยเทคนิคการให้นมบุตร
ซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมเฉพาะทางพร้อมให้บริการดังต่อไปนี้
 •  ให้คำปรึกษาการเตรียมพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 •  ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหหัวนมและเต้านมแก่สตรีตั้งครรภ์
 •  ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 •  ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่เพื่อฝึกทักษะการให้นมแม่อย่างถูกต้อง
 •  ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่หลังคลอดที่มีปัญหาเต้านมและหัวนม เช่น เต้านมคัด เต้านมอักเสบ หัวนมจ็บ
 •  ให้คำแนะนำคุณแม่ที่มีปัญหาน้ำนมน้อย น้ำนมไม่พอ
 •  ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาลูกไม่ยอมดูดนมแม่ สับสนหัวนม
 •  บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การดูแลมารดาภาวะครรภ์เสี่ยง

   เมื่อสูตินรีแพทย์ตรวจพบภาวะครรภ์เสี่ยงหรือความผิดแกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือทารกในครรภ์ จะปรึกษาและแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทารกแรกเกิด ซึ่งโรงะยาบาลนนทเวช มีศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกแรกกำเนิดที่พร้อมให้การดูแลมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง เช่น เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต ครรภ์เป็นพิษ มีประวัติเคยคลอดบุตรก่อนกำหนด มีประวัติเคยคลอดบุตรน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ เป็นต้น โดยจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมารดาและทารกในครรภ์ (Maternal fetal medicine) และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทารกแรกเกิด (Neonatologist)

      

@nonthavej.hospital