ประเภทห้องพัก
Superior B Plus

9,460  บาท
  • ค่าบริการห้องพัก5,500
  • ค่าบริการ รพ.1,000
  • ค่าบริการพยาบาล2,300
  • ค่าอาหาร660
  • - ตรม.ขนาดห้องพัก