ศูนย์รักษ์เต้านม

มะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของผู้หญิงทั่วโลกและเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับสองของผู้หญิงไทย ศูนย์รักษ์เต้านมโรงพยาบาลนนทเวช เป็นศูนย์รวมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเต้านม ทั้งศัลยกรรมเต้านม รังสีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ อายุรแพทย์โรคมะเร็ง พยาธิแพทย์ ทีมสหสาขาวิชาชีพด้านเต้านม ที่ประจำศูนย์รักษ์เต้านมที่จะให้คำแนะนำ ในการตรวจค้นหาความเสี่ยงก่อนมีความผิดปกติ การรักษาและให้คำปรึกษาเรื่องเต้านม

ขอบเขตการให้บริการ ศูนย์รักษ์เต้านม

     มะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้หญิงทั่วโลก และเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับสองของผู้หญิงไทย ศูนย์รักษ์เต้านม โรงพยาบาลนนทเวชเป็นศูนย์รวมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเต้านมทั้งศัลยแพทย์เต้านม รังสีแพทย์ วิสัญญีแพทย์  อายุรแพทย์โรคมะเร็ง พยาธิแพทย์ ทีมสหสาขาวิชาชีพเคมีบำบัดและทีมสหสาขาวิชาชีพด้านเต้านมที่พร้อมให้คำแนะนำในการตรวจค้นหาความเสี่ยงก่อนมีความผิดปกติ และให้การรักษา


 

บริการเฉพาะทาง ศูนย์รักษ์เต้านม... คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รีบรักษา หายขาดได้... มะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของผู้หญิงทั่วโลก และเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิงไทย แต่เนื่องจากปัจจุบันผู้หญิงยุคใหม่มีความตื่นตัวในการตรวจสุขภาพมากขึ้น...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

ผ่าตัดเสริมเต้านมใหม่..เทคนิคเพิ่มความมั่นใจให้ผู้เป็นมะเร็งเต้านม... มะเร็งเต้านม จัดว่าเป็นมะเร็งที่พบบ่อยอันดับ 1 ของผู้หญิงไทยและเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของผู้หญิงทั่วโลก ในปัจจุบันมีการตื่นตัวในการตรวจสุขภาพมากขึ้น ทำให้เราพบมะเร็งเต้านมในระยะแรกได้เร็ว...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ