ศูนย์รักษ์เต้านม

มะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของผู้หญิงทั่วโลกและเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับสองของผู้หญิงไทย ศูนย์รักษ์เต้านมโรงพยาบาลนนทเวช เป็นศูนย์รวมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเต้านม ทั้งศัลยกรรมเต้านม รังสีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ อายุรแพทย์โรคมะเร็ง พยาธิแพทย์ ทีมสหสาขาวิชาชีพด้านเต้านม ที่ประจำศูนย์รักษ์เต้านมที่จะให้คำแนะนำ ในการตรวจค้นหาความเสี่ยงก่อนมีความผิดปกติ การรักษาและให้คำปรึกษาเรื่องเต้านม

ขอบเขตการให้บริการและบริการเฉพาะทาง ศูนย์รักษ์เต้านม

     มะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้หญิงทั่วโลก และเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับสองของผู้หญิงไทย ศูนย์รักษ์เต้านม โรงพยาบาลนนทเวชเป็นศูนย์รวมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเต้านมทั้งศัลยแพทย์เต้านม รังสีแพทย์ วิสัญญีแพทย์  อายุรแพทย์โรคมะเร็ง พยาธิแพทย์ ทีมสหสาขาวิชาชีพเคมีบำบัดและทีมสหสาขาวิชาชีพด้านเต้านมที่พร้อมให้คำแนะนำในการตรวจค้นหาความเสี่ยงก่อนมีความผิดปกติ และให้การรักษา

1. การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม และเครื่องอัลตราซาวด์ (Digital Mammogram & Breast Ultrasound)

- ดิจิตอลแมมโมแกรม (Mammogram)  เป็นการตรวจเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์พิเศษในการค้นพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกที่ไม่สามารถตรวจพบจากการตรวจร่างกาย จะมองเห็นลักษณะความเข้มทึบที่ต่างกันของเนื้อเยื่อแต่ละชนิด เช่น เนื้อเยื่อเต้านม หลอดเลือด ไขมัน หินปูน หรือกลุ่มแคลเซียมที่เกิดจากมะเร็งท่อน้ำนมในระยะแรก ก้อนเนื้องอกที่มีขนาดเล็ก หรือตรวจติดตามหลังการผ่าตัด

อัลตราซาวด์เต้านม (Breast Ultrasound)  เป็นการตรวจเต้านมโดยรังสีแพทย์ และใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของเต้านมในสตรีที่อายุยังน้อยและใช้ตรวจเพิ่มเติมจากการตรวจแมมโมแกรม เพื่อวินิจฉัยแยกก้อนถุงน้ำและยังใช้ตรวจในกรณีเต้านมมีความหนาแน่นสูง 

2. การตรวจเต้านมเบื้องต้นโดยศัลยแพทย์เต้านม (Breast Examination by Breast Surgeon)

3. สอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Self Breast Examination) การตรวจเต้านมด้วยตนเองแบบง่ายๆ มี 2 วิธี

การตรวจแบบวนเป็นวง (Spiral Method) เริ่มตรวจจากด้านบนของเต้านมโดยใช้มือวนเป็นวงใหญ่ไปให้ทั่วรอบๆ เต้านม เพื่อตรวจหาดูว่ามีก้อนผิดปกติ หรือเนื้อแข็งๆ หรือไม่ จากนั้นวนมือให้เป็นวงเล็กลงไปเรื่อยๆ อย่างน้อย 3 วง จนถึงหัวนม ทำเช่นนี้ 2 ครั้ง ครั้งแรกลูบเบาๆ และอีกครั้งกดให้แรงขึ้น

การตรวจแบบแบ่งเป็นตาราง (Grid Method) เป็นการตรวจเต้านม โดยแบ่งพื้นที่บริเวณจากกระดูกไหปลาร้าไปยังส่วนใต้เต้านมและจากรักแร้ไปยังกระดูกอก เป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆ ในแต่ละช่องเล็กๆ ใช้มือวนไปเป็นวงแบบก้นหอย โดยลูบเบาๆก่อน และกดให้แรงขึ้นอีกครั้ง เลื่อนมือทำเช่นเดิมในช่องถัดไป ค่อยๆ ทำไปเรื่อยๆ จนกระทั่งตรวจทั่วเต้านม

4. การเจาะดูดเซลล์จากก้อนเต้านมส่งตรวจ (Fine Needle Biopsy) เป็นการเจาะดูดเซลล์จากเต้านมส่งตรวจ  โดยแพทย์จะใช้เข็มเล็กๆ แทงไปที่ก้อนที่ต้องการเจาะดูดเซลล์ แล้วนำเซลล์ส่งตรวจทางพยาธิวิทยาดูว่าเป็นเซลล์ปกติ หรือเซลล์มะเร็ง

5. การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจโดยไม่ต้องผ่าตัด (Core Needle Biopsy) เป็นการตัดชิ้นเนื้อออกมาพิสูจน์โดยไม่ต้องผ่าตัด เพื่อหาความผิดปกติของชิ้นเนื้อเต้านม การตัดชิ้นเนื้อจะใช้ปืนตัดชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติ(Automatic Biopsy Gun) เมื่อได้ชิ้นเนื้อก็จะนำส่งตรวจทางพยาธิวิทยา

6. การแทงเข็มบอกตำแหน่งในก้อนที่มีขนาดเล็กมาก เพื่อช่วยในการผ่าตัด Needle Localization Biopsy เป็นการแทงเข็มเพื่อบอกตำแหน่งก้อนเนื้อ หรือรอยโรคที่ผิดปกติในเต้านม  ในกรณีที่คลำไม่ได้โดยใช้เครื่องเอกซเรย์เต้านมเพื่อใช้ในการผ่าตัดก้อนเนื้อหรือรอยโรคที่ผิดปกติ สำหรับรอยโรคที่อาจจะเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้น

7. การผ่าตัดรักษาก้อนเนื้อร้ายที่เต้านม แบ่งการรักษาเป็น2ส่วน

   7.1 การผ่าตัดเต้านม

- การผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมด (Mastectomy) เป็นการผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมดรวมทั้งบริเวณหัวนม  เพื่อไม่ให้มีมะเร็งเหลือที่เต้านม

- การผ่าตัดแบบเก็บรักษาเต้านม (Breast Conserving Therapy) เป็นการตัดแต่ก้อนมะเร็งออกโดยเก็บเต้านมไว้ แต่วิธีนี้ต้องกระทำร่วมกับการฉายรังสีที่เต้านมด้วย (ฉายทุกวันติดต่อกันประมาณ 5 สัปดาห์)

- การผ่าตัดเพื่อเสริมสร้างเต้านม Breast Reconstruction (TRAM Flap, LD Flap)  แบ่งออกเป็น 2 วิธีคือ การผ่าตัดสร้างเต้านมใหม่สำหรับผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดเอาเต้านมออกทั้งหมด เป็นการผ่าตัดที่เอากล้ามเนื้อและผิวหนังบริเวณหน้าท้องมาสร้างเป็นเต้านมใหม่ (TRAM flap)  ซึ่งสามารถผ่าตัดเสริมไปพร้อมๆ กับการตัดเต้านมหรือมาทำภายหลังก็ได้  และอีกวิธีเป็นการผ่าตัดเอากล้ามเนื้อและไขมันบริเวณหลังด้านข้าง( LD flap) มาเสริมทำให้รูปร่างใกล้เคียงกับเต้านมอีกข้างได้สำหรับผู้ป่วยที่ตัดเต้านมออกบางส่วน ซึ่งบางรายเนื้อเต้านมถูกตัดออกจำนวนมากทำให้เต้านมเสียรูป และ วิธีการผ่าตัดสร้างเต้านมใหม่โดยใช้ซิลิโคนในผู้ป่วยที่ถูกตัดเต้านมไปแล้วต้องการสร้างเต้านมใหม่

7.2 การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้  ในอดีตผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทุกรายต้องได้รับการผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ออกทั้งหมด แต่รายที่มีอาการข้างเคียงทำให้แขนบวมและชาได้ แต่อาจทำอีกวิธี คือ

การผ่าตัดหาต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลที่รักแร้ เพื่อดูการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ (Sentinel Lymph Node Biopsy) เป็นวิธีใหม่ คือ การหาเซลล์มะเร็งในต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ต่อมแรก เพื่อนำไปตรวจก่อนว่ามีเซลล์มะเร็งหรือไม่ หากไม่พบก็ไม่ต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองอื่นโดยไม่จำเป็น


มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รีบรักษา หายขาดได้... มะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของผู้หญิงทั่วโลก และเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิงไทย แต่เนื่องจากปัจจุบันผู้หญิงยุคใหม่มีความตื่นตัวในการตรวจสุขภาพมากขึ้น...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

ผ่าตัดเสริมเต้านมใหม่..เทคนิคเพิ่มความมั่นใจให้ผู้เป็นมะเร็งเต้านม... มะเร็งเต้านม จัดว่าเป็นมะเร็งที่พบบ่อยอันดับ 1 ของผู้หญิงไทยและเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของผู้หญิงทั่วโลก ในปัจจุบันมีการตื่นตัวในการตรวจสุขภาพมากขึ้น ทำให้เราพบมะเร็งเต้านมในระยะแรกได้เร็ว...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ