บัตรเครดิตในกรุงศรี

ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค.2561

● ส่วนลด 5%  ค่าห้อง
● ส่วนลด 5% ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษบางรายการ)

โปรโมชั่นประจำเดือน