ศูนย์สมองและระบบประสาท

ศูนย์สมองและระบบประสาท (Comprehensive Neurology Center) ประกอบด้วย 9 คลินิกเฉพาะทาง ดังต่อไปนี้ 1. คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke Clinic) 2. คลินิกโรคสมองเสื่อม (Memory Disorders Clinic) 3. คลินิกโรคปวดศีรษะ(Headache Clinic) 4. คลินิกโรคลมชัก(Epilepsy Clinic) 5. คลินิกโรคการเคลื่อนไหวผิดปกติและโรคพาร์กินสัน (Movement Disorder and Parkinson Clinic) • คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท(Neurosurgery Clinic) 6. คลินิกเนื้องอกสมองและไขสันหลัง 7. คลินิกบาดเจ็บสมองและไขสันหลัง 8. คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท(โรคหลอดเลือดสมอง) 9. คลินิกศัลยกรรมระบบประสาทเด็ก (Child Neurology Clinic)

ขอบเขตและการให้บริการ ศูนย์สมองและระบบประสาท

     ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลดูแลผู้ป่วย (Patient) หรือผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงโรคทางสมองและระบบประสาท เช่น ปวดศีรษะ ปวดจากเส้นประสาทต่างๆ การรับรู้ความรู้สึกผิดปกติ อัมพฤต อัมพาต ลมชัก เป็นลมหมดสติ ภาวะสับสน การเสียการทรงตัว การเคลื่อนไหวผิดปกติของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ความจำเสื่อมรวมถึงการผิดปกติทางสมอง ไขสันหลังและเส้นประสาทต่างๆ โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ ทางด้านโรคทางสมองและระบบประสาท มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย สามารถวินิจฉัยถูกต้องแม่นยำ วางแผนการรักษาให้ผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที

ศูนย์สมองและระบบประสาท มีบริการเฉพาะทาง 9 คลินิก ดังนี้

1. คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke Clinic)
2. คลินิกโรคสมองเสื่อม (Memory Disorders Clinic)
3. คลินิกโรคปวดศีรษะ(Headache Clinic)
4. คลินิกโรคลมชัก(Epilepsy Clinic)
5. คลินิกโรคการเคลื่อนไหวผิดปกติและโรคพาร์กินสัน (Movement Disorder and Parkinson Clinic)
6. คลินิกเนื้องอกสมองและไขสันหลัง
7. คลินิกบาดเจ็บสมองและไขสันหลัง
8. คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท(โรคหลอดเลือดสมอง)
9. คลินิกศัลยกรรมระบบประสาทเด็ก (Child Neurology Clinic)


 

บริการเฉพาะทาง ศูนย์สมองและระบบประสาท... คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

อาการปวดศีรษะ... ส่วนใหญ่มักจะไม่ได้มีสาเหตุที่ร้ายแรงและอาจบรรเทาไปเองได้ เมื่อปวดศีรษะคงไม่แปลกที่หลายคนจะกังวลกลัวจะเป็นโรคที่อันตรายร้ายแรงไว้ก่อน ...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

เส้นประสาทข้อมือถูกเบียดกด... เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการปวดชาที่ฝ่ามือเป็นโรคที่พบบ่อยในกลุ่มคนทำงานในวัยกลางคนขึ้นไปและพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย หญิงตั้งครรภ์หรือน้ำหนักมาก ...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

โรคหลงลืม... โรคหลงลืม สามารถตรวจคัดกรองโดยการทำแบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้น (TMSE)...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ