ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ

ทันตกรรมทั่วไป บริการตรวจ และรักษาทางทันตกรรมทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาและแนะนำทางทันตกรรมป้องกันทันตกรรมสำหรับเด็ก ทัศนคติที่ดี ในการรักษาทันตกรรมต้องเริ่มตั้งแต่ขวบปีแรก ทันตแพทย์สำหรับเด็ก จึงแนะนำให้มีการตรวจสุขภาพช่องปาก ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป เพื่อตรวจและสอนวิธีการดูแลสุขภาพช่องปาก ทำให้เด็กมีโอกาสเกิดโรคฟันผุน้อยที่สุดทันตกรรมจัดฟัน ทำไมต้องจัดฟัน ควรเริ่มจัดฟันตั้งแต่เมื่อไหร่ ปัญหาใดควรรีบแก้ไข ตั้งแต่ช่วงที่ยังคงมีการเจริญเติบโต...
 

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ

     ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ โรงพยาบาลนนทเวช เปิดบริการอย่างเหนือระดับ ณ บริเวณชั้น 2 ของอาคารด้านหน้า ให้บริการทันตกรรมแบบครบวงจร ด้วยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาต่างๆ ทีมสหสาขา ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย อุปกรณ์เครื่องมือทันตกรรมที่ผ่านระบบปลอดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ ภายใต้การรับรองคุณภาพมาตรฐานการดูแล และการจัดการระดับสากล Joint Commission International Accreditation (JCI) จากสหรัฐอเมริกา ทำให้ท่านสามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพ และความปลอดภัยตลอดช่วงเวลาของการเข้ารับบริการ
การบริการ
 • ทันตกรรมทั่วไป บริการตรวจ และรักษาทางทันตกรรมทั่วไป อาทิ การขูดหินปูน การอุดฟัน รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้ถูกสุขลักษณะ
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทัศนคติที่ดีในการรักษาทันตกรรมต้องเริ่มตั้งแต่ขวบปีแรก ทันตกรรมสำหรับเด็กจึงแนะนำให้มีการตรวจสุขภาพในช่องปากสำหรับเด็ก ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป เพื่อตรวจและสอนวิธีการดูแล สุขภาพช่องปาก ทำให้เด็กเกิดโรคฟันผุน้อยที่สุด ด้วย ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก
 • • ทันตกรรมจัดฟัน บริการรักษาแก้ไขการจัดเรียงตัวของฟันจากปัญหาต่างๆ อาทิ ฟันยื่น ฟันห่าง ฟันซ้อนเก เพื่อให้มีการสบฟันที่ดีเหมาะสมกับแต่ละบุคคล และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • • ทันตกรรมตกแต่ง บริการทันตกรรมด้านความสวยงาม เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี มีรอยยิ้มสวยสดใส โดยการบูรณะซ่อมแซมส่วนของฟันที่สูญเสียไปให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 • • ทันตกรรมปริทันต์ (การรักษาโรคเหงือก) บริการดูแลให้คำปรึกษาปัญหาโรคเหงือก ภาวะมีกลิ่นปาก รวมถึงการทำศัลยกรรมปริทันต์ เพื่อแก้ไขสภาพเหงือกให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสม สวยงาม และมีประสิทธิภาพ
 • • ศัลยศาสตร์ช่องปาก บริการให้การรักษาเกี่ยวข้องกับการผ่าตัด เช่น การผ่าฟันคุด ฟันเกิน ถุงน้ำในขากรรไกรแก้ไขความผิดปกติบริเวณช่องปาก
 • • การฟอกสีฟัน ให้บริการด้วยเทคโนโลยีแบบ “แสงเย็น” เป็นระบบเดียวที่ได้รับการรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้ระยะเวลาในการฟอกสีฟันเพียง 60 นาที สามารถฟอกฟันสีขาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • • ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน) บริการใส่ฟันปลอม ทั้งชนิดติดแน่น และถอดได้ เพื่อการบดเคี้ยวอาหารที่มีประสิทธภาพ นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ขนาด และการเรียงตัวของฟันเพื่อความสวยงาม รวมถึงให้บริการใส่ฟันติดแน่นชนิดรากเทียม (Dental Implant) 
 • • ทันตกรรมรากฟันเทียม อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ถูกถอนฟันออกไป ผู้ที่ใส่ฟันปลอมถอดได้ หรือผู้ที่ใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่น แต่ไม่เป็นที่พอใจ รากเทียมเป็นวิวัฒนาการที่ทันสมัย ช่วยสำหรับการใส่ฟันชนิดติดแน่นใกล้เคียงธรรมชาติ
 • • ทันตกรรมรักษารากฟัน บริการรักษารากฟันที่มีการอักเสบติดเชื้อ ปวด บวม ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากฟันผุ หัก ร้าว ฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ หรือสาเหตุอื่นๆ ช่วยให้ผู้ป่วยยังคงสามารถเก็บฟันซี่นั้นได้ โดยไม่ต้องถูกถอนทิ้งไป

นอกจากการรักษาทางทันตกรรมแล้ว เรายังมีบริการบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีความกังวลและกลัวการทำฟัน โดยทีมแพทย์และพยาบาลวิสัญญี ผู้มีประสบการณ์ ให้ยาสลบกับผู้ป่วยระหว่างทำฟัน

เครื่องมือทางการแพทย์ และห้องตรวจมาตรฐานระดับสากล
 •  ห้องตรวจทันตกรรมที่ทันสมัย ระดับมาตรฐานสากล
   เครื่องมือที่ผ่านระบบทำความสะอาดปราศจากเชื้อโรคที่ได้มาตรฐานระบบคุณภาพสากล
   ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล Joint Commission International Accreditation (JCI) จากสหรัฐอเมริกา
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
การฟอกสีฟันด้วยเทคโนโลยีแสงเย็น

เป็นเทคโนโลยีระบบการใช้แสงเย็นที่อุณหภูมิต่ำ ใช้ระยะเวลาในการฟอกสีฟันเพียง 60 นาที ไม่ทำลายเคลือบฟัน และไม่ทำให้ฟันเกิดการเสียหาย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบเดียวที่ได้รับการรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริก

เครื่องเอกซเรย์ทันตกรรม

เครื่องเอ็กซเรย์ทันตกรรมคอมพิวเตอร์แบบดิจิตอลความเร็วสูง มีประสิทธิภาพให้ภาพที่ชัดเจนจนสัมผัสได้อย่างดีที่สุด วินิจฉัยได้แม่นยำถูกต้อง 

เครื่องยูนิตทันตกรรม

เครื่องมือทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์การตรวจรักษาโรคทันตกรรมที่ทันสมัย ครบวงจร ประกอบด้วยโคมไฟส่องปาก เครื่องกรอฟัน ระบบดูดน้ำลาย ระบบน้ำบ้วนปาก ที่ดูฟิล์มเอกซเรย์และเก้าอี้ที่สามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยให้คนไข้ที่กําลังรับบริการสะดวกสบายยิ่งขึ้น


  แพคเกจและโปรแกรมตรวจ ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ 

โปรโมชั่นประจำเดือน