ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ

ทันตกรรมทั่วไป บริการตรวจ และรักษาทางทันตกรรมทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาและแนะนำทางทันตกรรมป้องกันทันตกรรมสำหรับเด็ก ทัศนคติที่ดี ในการรักษาทันตกรรมต้องเริ่มตั้งแต่ขวบปีแรก ทันตแพทย์สำหรับเด็ก จึงแนะนำให้มีการตรวจสุขภาพช่องปาก ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป เพื่อตรวจและสอนวิธีการดูแลสุขภาพช่องปาก ทำให้เด็กมีโอกาสเกิดโรคฟันผุน้อยที่สุดทันตกรรมจัดฟัน ทำไมต้องจัดฟัน ควรเริ่มจัดฟันตั้งแต่เมื่อไหร่ ปัญหาใดควรรีบแก้ไข ตั้งแต่ช่วงที่ยังคงมีการเจริญเติบโต...
 

ขอบเขตการให้บริการ ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ

ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลนนทเวช มีบริการทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ปลอดเชื้อ ที่ได้ผ่านการรับรองคุณภาพที่มีมาตรฐานการดูแลและการจัดการระดับสากลจาก Joint Commission International Accreditation (JCI) จากสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพและความรู้ของทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอให้มีความพร้อมเพื่อครอบคลุมทั้ง 12 สาขา ได้แก่
 • - ทันตกรรมทั่วไป
 • - ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • - ทันตกรรมจัดฟัน การรักษาโดยการจัดการเรียงตัวของฟัน
 • - ทันตกรรมตกแต่ง
 • - ทันตกรรมบดเคี้ยว
 • - ทันตกรรมรักษารากฟัน
 • - ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)
 • - ปริทันตวิทยา หรือโรคเหงือก
 • - ศัลยศาสตร์ช่องปาก
 • - เวชศาสตร์ช่องปาก
 • - การฟอกสีฟัน
 • - ทันตกรรมรากฟันเทียม

นอกจากการรักษาทางทันตกรรมแล้ว เรายังมีบริการบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีความกังวลและกลัวการทำฟัน โดยทีมแพทย์และพยาบาลวิสัญญี ผู้มีประสบการณ์ ให้ยาสลบกับผู้ป่วยระหว่างทำฟัน