คลินิกอายุรกรรม

ให้บริการตรวจวินิจฉัยเเละรักษาผู้ป่วยในผู้ใหญ่ด้วยการใช้ยา การบริการด้านคำปรึกษา เเนะนำ รวมถึงการป้องกันเเละส่งเสริมสุขภาพโดยทีมเเพทย์อายุกรรมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจะทำงานร่วมกันเพื่อผลในการรักษาที่ดีที่สุดของผู้ป่วย

ทีมแพทย์

  • พญ.กัลยา ปัญจพรผล

   แผนก
   - คลินิกอายุรกรรม
   - ศูนย์สมองและระบบประสาท
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   - ประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับ สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - นอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

   - โรคการนอนหลับ 

   - การตรวจการนอนหลับ 
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 13:00 - 16:00
  • อาจารย์จงคัง แซ่เจี๋ย

   แผนก
   - คลินิกอายุรกรรม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - แพทย์แผนจีน : ฝังเข็ม, ทุยนา
   การศึกษา

   แพทย์แผนจีน วิทยาลัยเฉียนจิ้น เมืองเชี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

   วุฒิบัตร

   -

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   ปรับสมดุลภายในร่างกายให้เลือดลมไหลดีขึ้น ลดความดัน รักษาไมเกรน

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 09:00 - 20:00
   • วันพฤหัสบดี 09:00 - 20:00
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 17:00
  • พญ.จรัสดาว บุญธิ

   แผนก
   - คลินิกอายุรกรรม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์ทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   วุฒิบัตรผู้เชียวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   Diploma of American Board Master of Public Health (MPH), John Hopkins Bloomberg School of Public Health, USA

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 17:00 - 21:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 23 ต.ค. 61
  • พญ.เจนเนตร มหาสุคนธ์

   แผนก
   - คลินิกโรคไต
   - คลินิกอายุรกรรม
   - แผนกไตเทียม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์โรคไต
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   เกียรติบัตรหลักสูตรการกู้ชีวิตขั้นสูง ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:00 - 16:00
   • วันอังคาร 09:00 - 16:00
   • วันพุธ 09:00 - 12:00
   • วันพฤหัสบดี 09:00 - 16:00
   • วันศุกร์ 09:00 - 16:00
   • วันเสาร์ 09:00 - 12:00
  • พญ.ชนิกา ครุฑนาค

   แผนก
   - คลินิกอายุรกรรม
   - ศูนย์มะเร็ง
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 18:30 - 21:00
   • วันพฤหัสบดี 18:30 - 21:00
   • วันเสาร์ 18:30 - 21:00
   • วันอาทิตย์ 18:30 - 21:00
  • นพ.ณรงค์ศักดิ์ เฮงพัฒนาดำรงค์

   แผนก
   - คลินิกอายุรกรรม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์ทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 09:00 - 18:00
   • วันพฤหัสบดี 09:00 - 18:00
   • วันศุกร์ 09:00 - 18:00
   • วันเสาร์ 09:00 - 18:00
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 18:00
  • พญ.ธัญนุช สัญชาติ

   แผนก
   - คลินิกอายุรกรรม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์ทั่วไป
   - อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   - ประกาศนียบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤติ

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - การใส่ท่อช่วยหายใจทางปาก

   - การใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง 

   - การใส่สายสวนเข้าหลอดเลือดแดง 

   - การกู้ชีพ 

   - การส่องดูหลอดลมด้วยกล้องชนิดสายอ่อน พร้อมกับการเก็บน้ำล้างปอดและการตัดชิ้นเนื้อในหลอดลมและเนื้อปอดนอกหลอดลม 

   - การใส่สายระบายทรวงอก 

   - การวิเคราะห์แก๊สในเลือด 

   - การเจาะสารน้ำในช่องปอด 

   - การตัดเยื่อหุ้มปอด 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 16:00 - 20:00
   • วันพุธ 16:00 - 20:00
  • พญ.นงลักษณ์ คณิตทรัพย์

   แผนก
   - คลินิกอายุรกรรม
   - ศูนย์มะเร็ง
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์โรคเลือด
   การศึกษา
   -
   วุฒิบัตร
   -
   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 12:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 16,30 ธ.ค. 61 และ 6,13 ม.ค. 62
  • พญ.นริศรา วงศ์ทอง

   แผนก
   - คลินิกอายุรกรรม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์โรคเลือด
   การศึกษา
   -
   วุฒิบัตร
   -
   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 17:00 - 21:00
   • วันพฤหัสบดี 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 20 ธ.ค. 61
   • วันอาทิตย์ 17:00 - 21:00
  • นพ.พรพงษ์ ลักษมีสถาพร

   แผนก
   - คลินิกอายุรกรรม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์                                                                                          

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 17:00 - 20:00
  • พญ.พรพิมล เทพสวัสดิ์

   แผนก
   - คลินิกอายุรกรรม
   - ศูนย์มะเร็ง
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์โรคเลือด
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต ประเทศอินเดีย (All India Institute of Medical Sciences) 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:00 - 13:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 17,24 ธ.ค. 61
   • วันอังคาร 08:00 - 13:00
   • วันพุธ 08:00 - 13:00
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 13:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 20 ธ.ค. 61
   • วันศุกร์ 08:00 - 13:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 21 ธ.ค. 61
   • วันเสาร์ 08:00 - 13:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 22 ธ.ค. 61
  • นพ.พลากร ศรีนิธิวัฒน์

   แผนก
   - คลินิกอายุรกรรม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - โรคติดเชื้อทั่วไป

   - โรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

   - วัคซีนในผู้ใหญ่ 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 17:00 - 21:00
   • วันอังคาร 17:00 - 21:00
   • วันศุกร์ 17:00 - 21:00
   • วันเสาร์ 17:00 - 21:00
  • พญ.พวงผกา เลิศดำรงค์ลักษณ์

   แผนก
   - คลินิกอายุรกรรม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์โรคไต
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

   Master of Medical Sciences in Nephrology (Distinction), The University of Sheffield,the UK

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

   Division of Nephrology and Hypertension, The University of California Irvine, School of Medicine Irvine, USA / The Harold Simmons Center for Kidney Disease Research and Epidemiology, USA

   Nephrology-Dialysis and Intensive Care Unit, Lapeyronie University Hospital, CHU Montpellier, France

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 17:00 - 20:00
  • นพ.พิทักษ์ วีระวัฒกานนท์

   แผนก
   - คลินิกอายุรกรรม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์ทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์

   อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ (เบาหวานธัยรอยด์)

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 09:00 - 16:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 29 ธ.ค. 61
  • นพ.พิสิฏฐ์ สัมมาทัต

   แผนก
   - คลินิกอายุรกรรม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์ทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์

   แพทย์เวชศาสตร์การบิน

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 08:00 - 14:00
  • พญ.มนาภรณ์ ปายะนันทน์

   แผนก
   - คลินิกอายุรกรรม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์ทั่วไป
   - อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า                                                                                          

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 16:00 - 21:00
  • พญ.รฐา ธรแพทย์

   แผนก
   - คลินิกอายุรกรรม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์โรคไต
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒ

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

   อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 18:00 - 21:00
   • วันอาทิตย์ 12:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 16 ธ.ค. 61
  • พญ.ระวีพร มุขดี

   แผนก
   - คลินิกอายุรกรรม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซึ่ม
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 

   - โรคข้ออักเสบกระดูกยึดติด

   - โรคข้อเสื่อม 

   - โรคเก๊าท์,เก๊าท์เทียม 

   - โรคแพ้ภูมิตัวเอง 

   - โรคหนังแข็ง 

   - โรคกล้ามเนื้ออักเสบ 

   - โรคเส้นเลือดอักเสบ

   - โรคตาแห้ง ปากแห้ง

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 09:00 - 12:00
   • วันศุกร์ 13:00 - 16:00
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 12:00
  • นพ.รุทร รุทระวณิช

   แผนก
   - คลินิกอายุรกรรม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์ทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   Diplomate, American Board Of Internal Medicine

   Diplomate, American Board of Nuclear Medicine

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:00 - 15:00
   • วันอังคาร 09:00 - 15:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 23 ต.ค. 61
   • วันพุธ 09:00 - 15:00
   • วันพฤหัสบดี 09:00 - 15:00
   • วันศุกร์ 09:00 - 15:00
  • นพ.วิชยุตม์ มุกนนท์

   แผนก
   - คลินิกโรคไต
   - คลินิกอายุรกรรม
   - แผนกไตเทียม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์โรคไต
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี

   อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลราชวิถี

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:00 - 13:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ
   • วันพุธ 09:00 - 18:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ
   • วันพฤหัสบดี 09:00 - 13:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ
   • วันศุกร์ 09:00 - 18:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 13:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ
  • นพ.สุทัศน์ เรืองจุติโพธิ์พาน

   แผนก
   - คลินิกอายุรกรรม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซึ่ม
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฺฑิต มหาวิทยาลัยเชี่ยงใหม่ 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 08:00 - 17:00
  • นพ.เอนก ไสวเสวี

   แผนก
   - คลินิกอายุรกรรม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซึ่ม
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

   อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม, ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

    

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 16:00 - 20:00
   • วันพฤหัสบดี 16:00 - 20:30
   • วันเสาร์ 09:00 - 17:00
  • นพ.โอ๊ค บุญเกิด

   แผนก
   - คลินิกอายุรกรรม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์ทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 17:00 - 20:00
   • วันเสาร์ 17:00 - 20:00

โปรโมชั่นประจำเดือน