ศูนย์ฉุกเฉิน

บริการตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและภาวะวิกฤติฉุกเฉิน ทุกกลุ่มโรค เช่น โรคหัวใจขาดเลือด ,เส้นเลือดหัวใจตีบตัน ,โรคทางระบบประสาทและสมอง , โรคทางระบบศัลยกรรม, ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ,ทางเดินอาหาร สูติ-นรีเวช และกุมารเวช  มีทีมแพทย์ประจำให้บริการผู้ป่วยตลอด 24 ชม.ให้บริการรับผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งจากที่บ้าน บริษัทห้างร้านต่างๆ และจากโรงพยาบาลอื่น ด้วยทีมแพทย์ พยาบาลพร้อมอุปกรณ์การช่วยชีวิตด้วยทีมแพทย์ฉุกเฉิน และพยาบาลวิชาชีพ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์ฉุกเฉิน

   โรงพยาบาลนนทเวช บริการตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและภาวะวิกฤติฉุกเฉิน ทุกกลุ่มโรค เช่น โรคหัวใจขาดเลือด ,เส้นเลือดหัวใจตีบตัน ,โรคทางระบบประสาทและสมอง , โรคทางระบบศัลยกรรม, ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ,ทางเดินอาหาร,สูติ-นรีเวช และกุมารเวช  ให้บริการผู้ป่วยตลอด 24 ชม.

การบริการ
 •  ทีมแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 •  พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งผ่านการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
 •  ทีมศัลยแพทย์ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 •  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านบำบัดพิเศษทารกแรกเกิดพร้อมให้บริการ
 •  ทีมแพทย์ทางอายุรกรรมและการทำศัลยกรรมอุบัติเหตุ
 •  ทีมแพทย์สูติ - นรีเวช
 •  ทีมแพทย์กุมารเวช
ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
 •  ห้องฉุกเฉินพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 •  ศูนย์อุบัติเหตุ
 •  ห้องตรวจพิเศษรวมทั้งการตรวจทางสูติ - นรีเวช
 •  ห้องสังเกตการณ์
 •  รถพยาบาลและการขนย้ายผู้ป่วยหนัก

โปรโมชั่นประจำเดือน