แผนกฉุกเฉิน

บริการตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและภาวะวิกฤติฉุกเฉิน ทุกกลุ่มโรค เช่น โรคหัวใจขาดเลือด ,เส้นเลือดหัวใจตีบตัน ,โรคทางระบบประสาทและสมอง , โรคทางระบบศัลยกรรม, ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ,ทางเดินอาหาร,เป็นต้น ซึ่งทางแผนกฉุกเฉินมีทีมแพทย์ประจำแผนกฉุกฉินซึ่งให้บริการผู้ป่วยตลอด 24 ชม.ให้บริการรับผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งจากที่บ้าน บริษัทห้างร้านต่างๆด้วยทีมแพทย์ พยาบาลพร้อมอุปกรณ์การช่วยชีวิต บริการรับผู้ป่วยจากรพ.อื่น ,สนามบิน และจากต่างจังหวัด เพื่อรับการรักการรักษาที่รพ.นนทเวช Stan by งานต่างๆนอกสถานที่

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง แผนกฉุกเฉิน

1. บริการตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและภาวะวิกฤติฉุกเฉิน ทุกกลุ่มโรค เช่น โรคหัวใจขาดเลือด ,เส้นเลือดหัวใจตีบตัน ,โรคทางระบบประสาทและสมอง , โรคทางระบบศัลยกรรม, ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ,ทางเดินอาหาร,เป็นต้น ซึ่งทางแผนกฉุกเฉินมีทีมแพทย์ประจำแผนกฉุกฉินซึ่งให้บริการผู้ป่วยตลอด 24 ชม.
2. งานบริการรถพยาบาล
  • - ให้บริการรับผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งจากที่บ้าน บริษัทห้างร้านต่างๆด้วยทีมแพทย์ พยาบาลพร้อมอุปกรณ์การช่วยชีวิต
  • - บริการรับผู้ป่วยจากรพ.อื่น ,สนามบิน และจากต่างจังหวัด เพื่อรับการรักการรักษาที่รพ.นนทเวช
  • - Stan by งานต่างๆนอกสถานที่

โปรโมชั่นประจำเดือน