ศูนย์หัวใจ

ให้บริการตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ป้องกัน ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจและระบบหลอดเลือดอย่างครบวงจร โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยแพทย์อายุรกรรมหัวใจ ศัลยแพทย์หัวใจ กุมารแพทย์โรคหัวใจ ร่วมด้วยทีมพยาบาลผู้ชำนาญการในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ บุคลากรด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน ประจำตลอด 24 ชั่วโมง ครบครันด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีในช่วงนาทีวิกฤต

ขอบเขตการให้บริการ ศูนย์หัวใจ

     ให้บริการตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ป้องกัน ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจและระบบหลอดเลือดอย่างครบวงจร โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยแพทย์อายุรกรรมหัวใจ ศัลยแพทย์หัวใจ กุมารแพทย์โรคหัวใจ ร่วมด้วยทีมพยาบาลผู้ชำนาญการในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ บุคลากรด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน ประจำตลอด 24 ชั่วโมง ครบครันด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีในช่วงนาทีวิกฤต


บริการเฉพาะทาง ศูนย์หัวใจ... คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ