แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียมให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม สำหรับผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยโรคไตถาวร (มีระบบ on call กรณีฉุกเฉิน) โดยทีมพยาบาลที่ผ่านการอบรมด้าน ไตเทียมตามมาตรฐานสมาคม พร้อมด้วยทีมนักกำหนดอาหารและเภสัชกร แผนกไตเทียมเปิดให้บริการวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 07.00 - 21.00 น. และวันอังคาร, พฤหัสบดี, เสาร์ เวลา 07.00 - 17.00 น. กรณีฉุกเฉินเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขอบเขตการให้บริการ แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียมโรงพยาบาลนนทเวช พร้อมด้วยทีมแพทย์อายุรศาสตร์โรคไต ทีมพยาบาลที่ผ่านการอบรมด้าน ไตเทียมตามมาตรฐานสมาคม ซึ่งมีความชำนาญและประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ ในการดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตลอดจนมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต พร้อมด้วยทีมนักกำหนดอาหารและเภสัชกรที่ให้คำแนะนำเรื่องอาหารและยาในผู้ป่วยโรคไต