แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียมให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม สำหรับผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยโรคไตถาวร (มีระบบ on call กรณีฉุกเฉิน) โดยทีมพยาบาลที่ผ่านการอบรมด้าน ไตเทียมตามมาตรฐานสมาคม พร้อมด้วยทีมนักกำหนดอาหารและเภสัชกร แผนกไตเทียมเปิดให้บริการวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 07.00 - 21.00 น. และวันอังคาร, พฤหัสบดี, เสาร์ เวลา 07.00 - 17.00 น. กรณีฉุกเฉินเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียมโรงพยาบาลนนทเวช พร้อมด้วยทีมแพทย์อายุรศาสตร์โรคไต ทีมพยาบาลที่ผ่านการอบรมด้าน ไตเทียมตามมาตรฐานสมาคม ซึ่งมีความชำนาญและประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ ในการดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตลอดจนมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต พร้อมด้วยทีมนักกำหนดอาหารและเภสัชกรที่ให้คำแนะนำเรื่องอาหารและยาในผู้ป่วยโรคไต
บริการและการรักษา
 • • บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
 •  บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและผู้ป่วยวิกฤติ
 •  บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำเหลือง (Plasmapheresis)
 •  บริการฟอกเลือดในผู้ป่วยที่มีสารพิษคั่งในกระแสเลือด
 •  บริการผ่าตัดเส้นเลือดพิเศษสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 •  บริการแก้ไขปัญหาของเส้นเลือดพิเศษสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 •  บริการข้อมูลในการดูแลตนเองในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)
 •  บริการข้อมูลในด้านการปฏิบัติตัวทางด้านอาหารและยาในผู้ป่วยโรคไต
 •  บริการตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของไต
 •  บริการปรึกษาและรักษาภาวะไตวายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรคไต
 •  บริการตรวจวัดระดับยากดภูมิต้านทาน
บริการฟอกไตสิทธิข้าราชการและประกันสังคมเบิกได้ (ตามวงเงิน)
 • สิทธิข้าราช
 • - ใช้สิทธิได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • - โรงพยาบาลตั้งเบิกให้ 2,000 บาท/ครั้ง
 • - จ่ายเพิ่ม 500 บาท/ครั้ง
 • สิทธิประกันสังคม
 • - ใช้สิทธิฟอกไตได้ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์
 • - โรงพยาบาลตั้งเบิกให้ 1,500 บาท/ครั้ง
 • - จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท/ครั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • 1. เตียงรองรับการให้บริการ 12 เตียง พร้อมเครื่องไตเทียมที่ได้มาตรฐาน สามารถประเมินประสิทธิภาพในการฟอกเลือดของผู้ป่วยได้จากเครื่องไตเทียมโดยตรงขณะรับบริการฟอกเลือด มีระบบน้ำที่ได้มาตรฐาน พร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวก โทรทัศน์บริการทุกเตียง และระบบ on call กรณีฉุกเฉิน
 •  
 • 2. มีห้องพิเศษสำหรับให้บริการผู้ป่วยที่ต้องการเป็นสัดส่วน โดยภายในห้องมีระบบแอร์และระบบระบายอากาศแยกต่างหาก