ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

2522
 • โรงพยาบาลนนทเวช จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2522 ภายใต้ชื่อ บริษัท นนทบุรีพัฒนา จำกัด มีเตียงรับผู้ป่วยใน 60 เตียง
2524
 • เริ่มเปิดดำเนินการให้บริการรักษาพยาบาล เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2524
2536
 • บริษัทได้รับการจดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท มหาชน จำกัด
2539
 • โรงพยาบาลนนทเวช เปิดให้บริการอาคาร 16 ชั้น สามารถรับผู้ป่วยในได้ถึง 208 เตียง และรองรับผู้ป่วยนอกได้วันละ 2,000 คน
2548 – 2550
 • - ได้รับรางวัลการให้บริการและการประสานงานยอดเยี่ยมในปีที่ 3 จากบริษัท บูพาประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทางโรงพยาบาลได้รับรางวัลนี้มาแล้ว 3 ปีซ้อน
 • - ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA : Hospital Accreditation จากสถาบันรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล (พรพ.)
 • - ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และยังเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในจังหวัดนนทบุรีที่ได้รับรองดังกล่าว
 • - ได้รับรอง ระบบคุณภาพ GMP / HACCP โดยมุ่งเน้นอาหารที่มีคุณค่าครบถ้วน ตามหลักโภชนาการ โภชนบำบัดสอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์ รวมทั้งกระบวนการผลิตอาหารแต่ละขั้นตอนให้สะอาดปลอดภัย เปิดสาขาโพลีคลินิกใหม่บนถนนรัตนาธิเบศร์ ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางเพียง 15 นาที จากโรงพยาบาลนนทเวช
2551
 • เปิดศูนย์ International Service and MIS Center เพื่อรองรับการให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่างชาติ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีการผ่าตัดแผลเล็ก มาเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษา
2552
 • - เปิดศูนย์มะเร็งเต้านม Breast Cancer Center หนึ่งใน 7 ศูนย์หลักของ Women-Centered Care เพื่อรองรับและให้บริการด้านสุขภาพของสุขภาพสตรีอย่างครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้เฉพาะทางและทีมสหสาขาวิชาชีพด้านต่างๆ
 • - เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Wellness Center เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงเฉพาะบุคคล โดยทีมแพทย์เฉพาะทางตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน
 • - ได้รับรางวัล โรงพยาบาลคุณภาพ Hospital Quality Award 2009 ระดับแพลตตินัม จากบริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวร์รัน จำกัด (เอ ไอ เอ) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานเป็นเลิศจากโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศ
 • - โรงพยาบาลนนทเวชได้รับรางวัลเกียรติยศการให้บริการยอดเยี่ยมจาก AACP Best Customer Service Award 2008-2009 (2551-2552) จากบมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต ซึ่งเป็นรางวัลที่ลูกค้าประกัน บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต
 • ได้ร่วมกันให้ความคิดเห็นและลงคะแนนความพึงพอใจ แก่โรงพยาบาลนนทเวช ให้เป็นโรงพยาบาลในดวงใจที่ให้การบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลเกียรติยศชนะเลิศติดต่อกัน 2 ปีซ้อน คือ ปี 2008-2009 (2551-2552)
2553
 • โรงพยาบาลนนทเวช ได้รับการรับรองคุณภาพ “โรงพยาบาลที่มีการออกแบบระบบงานเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพโดยอาศัยพื้นฐานทางวิชาการมีการพัฒนาต่อเนื่องเป็นแบบอย่างที่ดี สำหรับโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ภายใต้โครงการ “บริการทางการแพทย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Good Practice)” โดยโรงพยาบาลนนทเวช คือ 1 ใน 3 โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลจาก 12 โรงพยาบาลทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ