ประเภทห้องพัก
ICU.

  • ค่าบริการห้องพัก3,500
  • ค่าบริการ รพ.800
  • ค่าบริการพยาบาล4,000
  • ค่าอาหาร550
 

โปรโมชั่นประจำเดือน