ประเภทห้องพัก
NICU.

  • ค่าบริการห้องพัก2,000
  • ค่าบริการ รพ.800
  • ค่าบริการพยาบาล3,500
  • ค่าอาหาร0
 

โปรโมชั่นประจำเดือน